Erstatningsansvar ved ulykker - hvordan er du dækket?

Hvis du kommer til skade, er det vigtigt at få afklaret, om der er en "ansvarlig skadevolder", dvs. om der er en anden, der har det juridiske ansvar for, at ulykken sker. Det har afgørende betydning for dine erstatningsmuligheder, om der er et sådant ansvar.

Det er vores erfaring, at mange skadelidte ikke er opmærksomme på, om der er en ansvarlig skadevolder.

 

Eksempler på situationer, hvor der er en "ansvarlig skadevolder", kan være:

 • Soloulykker, hvor du er passager i en bil eller på en motorcykel, der kører galt
 • Trafikulykker, hvor der er flere motorkøretøjer involveret, uanset hvem der er skyld i ulykken
 • Hvis du er fodgænger eller cyklist og påkøres af et motorkøretøj, uanset hvem der er skyld i ulykken
 • Hvis du bliver væltet omkuld eller bidt af en hund, der ikke er din egen
 • Hvis du falder på et glat eller ujævnt fortov
 • Arbejdsskader, der skyldes, at din arbejdsgiver ikke har sikret arbejdsforholdene tilstrækkeligt
 • Skader, der kunne have været undgået, hvis en anden person har handlet uagtsomt, dvs. burde have handlet anderledes. Det gælder i alle situationer, både under arbejde og i fritiden

 

Derudover er der mulighed for erstatning efter Erstatningsansvarsloven, hvis du er offer for vold eller er blevet påført en patientskade.

 

Erstatningsposter efter Erstatningsansvarsloven

Erstatningsansvarsloven regulerer, hvilken erstatning du er berettiget til, hvis der er en ansvarlig skadevolder.

 

De erstatningsposter, som den ansvarlige skadevolders forsikringsselskab skal betale, er:

 • Svie og smerte (pr. dag du er syg/sygemeldt – også weekender og helligdage)
 • Tabt arbejdsfortjeneste, dvs. mistet indkomst som følge af skaden
 • Helbredelsesudgifter, herunder medicin, fysioterapi, kiropraktor, psykolog mv
 • Andet tab, f.eks. hvis du bliver forsinket i din uddannelse

 

Hvis ulykken medfører varig skade, skal forsikringsselskabet også betale:

 • Godtgørelse for varigt mén
 • Erstatning for tab eller forringelse af erhvervsevne

 

Hvis ulykken har medført dødsfald, er de efterladte berettiget til erstatning for tab af forsørger, herunder overgangsbeløb til dækning af begravelsesudgifter m.v.

 

Du kan høre mere om erstatningsposterne i vores podcast: Sådan får du erstatning efter erstatningsansvarsloven.

 

Kontakt vores erstatningsafdeling på 7015 1000 eller mail@70151000.dk. Vi står klar til at hjælpe dig.

Mangler du advokathjælp?

 

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt og senest den følgende hverdag.

 

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen. Se vores privatlivspolitik her.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev