Har du fået en arbejdsskade?

 

Kommer du til skade på din arbejdsplads, er det vigtigt, at du sikrer dig, at skaden anmeldes til din arbejdsgivers lovpligtige arbejdsskadeforsikring.

Hvis skaden ikke er anmeldt inden for et år efter arbejdsskadens indtræden, kan du miste din ret til erstatning efter Arbejdsskadesikringsloven.

En skade kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis personskaden er forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage og er en følge af arbejdet eller de forhold, det er foregået under.

Der kan også være tale om en skadelig påvirkning, du har været udsat for over længere tid. Så kan skaden anerkendes som en erhvervsbetinget lidelse.

Erstatning gives også, hvis skaden er sket under udstationering til udlandet. Sikringen gælder også visse personer og aktiviteter uden for arbejdsforhold. Du bør derfor lade en advokat vurdere, om du er omfattet af loven.

De ydelser, der kan udbetales efter loven, er blandt andet:

  • Udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler m.m.
  • Godtgørelse for varigt mén
  • Erstatning for tab af erhvervsevne
  • Erstatning for tab af forsørger ved dødsfald
  • Overgangsbeløb til efterladte ved dødsfald

Erstatningsbeløb udbetales som engangsbeløb eller løbende ydelser. Engangsbeløb beskattes ikke. Hvis dit erhvervsevnetab fastsætte til 50 % eller derover, har du mulighed for at få udbetalt et engangsbeløb, og du bør søge rådgivning herom.

Sagsbehandlingen foregår i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der træffer afgørelse om anerkendelse og udmåling af erstatning. Fristen for påklage af afgørelser fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er 4 uger. Det er vigtigt at overholde fristen.

I ikke så få situationer er der en ansvarlig skadevolder, eksempelvis arbejdsgiver eller andre. Hvis der er en ansvarlig skadevolder, er du berettiget til erstatning efter Erstatningsansvarsloven, herunder svie og smerte samt tabt arbejdsfortjeneste.

Du bør lade en advokat vurdere, om du har mulighed for et få erstatning efter både Erstatningsansvarsloven og Arbejdsskadesikringsloven.

Kontakt vores erstatningsafdeling

Vi har kontorer i Aalborg, Aarhus, Frederikshavn og Hjørring.

Kontakt

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Er du kommet til skade på din arbejdsplads?

Få en gratis vurdering af din personskadesag

Vores erstatningsadvokater hjælper dig til en fair erstatning. Udfyld felterne, så kontakter vi dig hurtigst muligt for at aftale et gratis og uforpligtende møde.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.