Erstatningsansvar

Hvis du kommer til skade, er det vigtigt at få afklaret, om der er en ansvarlig skadevolder. Det har afgørende betydning for dine erstatningsmuligheder.

Det er vores erfaring, at nogle skadelidte ikke er opmærksomme på, om der er en ansvarlig skadevolder. Det vil der ofte være ved mange af hverdagens skader.

Eksempler herpå kan være:

 • Soloulykker, hvor du er passager i en bil, der kører galt
 • Trafikulykker, hvor der er flere motorkøretøjer involveret, uanset hvem der er skyld i ulykken
 • Hvis du er fodgænger eller cyklist og påkøres af et motorkøretøj
 • Hvis du bliver væltet omkuld eller bidt af en hund, der ikke er din egen
 • Hvis du falder på et glat fortov
 • Arbejdsskader, der skyldes, at din arbejdsgiver ikke har sikret arbejdsforholdene tilstrækkeligt
 • Skader, der kunne have været undgået, ved at en anden person havde handlet anderledes

Derudover er der mulighed for erstatning efter Erstatningsansvarsloven, hvis du er offer for vold eller er påført en patientskade.

Erstatningsposter

Erstatningsansvarsloven regulerer, hvilken erstatning du er berettiget til, hvis der er en ansvarlig skadevolder.

De erstatningsposter, som den ansvarlige skadevolders forsikringsselskab skal betale, er:

 • Tabt arbejdsfortjeneste
 • Helbredelsesudgifter
 • Svie og smerte
 • Andet tab

Hvis ulykken medfører varige skader, skal forsikringsselskabet også betale:

 • Godtgørelse for varigt mén
 • Erstatning for tab eller forringelse af erhvervsevne

Hvis ulykken har medført dødsfald, er de efterladte berettiget til erstatning for tab af forsørger, herunder overgangsbeløb til dækning af begravelsesudgifter m.v.

Kontakt vores erstatningsafdeling

Vi har kontorer i Aalborg, Aarhus Frederikshavn og Hjørring.

Kontakt

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Ønsker du at få en erstatningsadvokat til at se på din sag?

Vi tilbyder et første gratis møde, hvor du kan få en vurdering af din personskadesag

Ønsker du en samlet vurdering af dine muligheder for erstatning og forsikring, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt for at aftale et uforpligtende møde.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.