Erstatning for vold på arbejdspladsen

Personer, der arbejder på bosteder og lignende kan i højere grad end andre blive udsat for vold på arbejdspladsen fra de personer, de har til opgave at pleje i forbindelse med deres arbejde. 

Sådanne episoder vil ofte blive anmeldt som en arbejdsskade af arbejdsgiveren, men mange er ikke opmærksomme på, at der findes andre erstatningsmuligheder end efter arbejdsskadesikringsloven, når skaden sker som følge af vold. Også selvom tilfældet ikke anmeldes, eller ikke anmeldes tidsnok, til politiet.

 

Hvordan er du dækket?

Er du kommet til skade som følge af vold på din arbejdsplads, vil du som regel være dækket af den erstatning, du kan få gennem arbejdsskadesikringsloven, der har til formål netop at yde erstatning efter arbejdsskader. Men arbejdsskadesikringsloven yder primært erstatning for de varige erstatningsposter som f.eks. varige mén og erhvervsevnetab. Disse poster bliver dog som regel først opgjort 1 års tid efter skaden, eller senere.

 

Har du imidlertid mulighed for at blive omfattet af udmålingsreglerne, der følger af Erstatningsansvarsloven, er du bedre dækket, idet denne lovgivning også giver dækning for midlertidige erstatningsposter som f.eks. godtgørelse for svie og smerte og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Lider du et erhvervsevnetab, er det muligt at opnå en bedre dækning for erhvervsevnetabserstatning efter Erstatningsansvarsloven end efter Arbejdsskadesikringsloven, hvorfor differencen på de to erstatningsmuligheder ligeledes kan opgøres.

 

Det er vigtigt at få afdækket, om du har mulighed for erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, idet denne erstatningspost sikrer den månedlige indkomst op til det beløb, du ellers kunne have forventet at få, hvis ikke du var kommet til skade og blevet sygemeldt. Offererstatningsloven sikrer erstatning for disse poster, såfremt du anmelder skaden og erstatningskravene til Erstatningsnævnet.

 

Særlige erstatningsmuligheder for ansatte på bosteder

Normalt kræver erstatning efter Offererstatningsloven, at et overfald anmeldes til politiet inden for 72 timer fra overfaldet. Imidlertid gør særlige forhold sig gældende netop for ansatte på bosteder og lignende, idet der i nogle tilfælde kan dispenseres fra kravet om, at forholdet anmeldes til politiet. Dette skyldes, at det kan harmonere dårligt med den plejeforpligtelse, der er i forhold til den person, der udøver volden, idet det kan skabe en mistillid eller utryghed mellem personalet og den person, der har plejebehovet.

 

Det er derfor værd at overveje at søge Erstatningsnævnet om erstatning for følgerne efter overfaldet, selv om overfaldet ikke er anmeldt til politiet inden for 72 timer, som loven foreskriver.

 

Den dækning du derved opnår, kan være med til at sikre dig økonomisk, fra du bliver sygemeldt og begynder at miste løn, f.eks. hvis du bliver fyret fra dit job, og indtil der i arbejdsskadesystemet træffes en afgørelse om erstatning for erhvervsevnetab. På den måde skabes der ro om økonomien, så du som skadelidt kan koncentrere dig om at blive behandlet med henblik på at få det bedre igen.

 

Hvordan dækker din egen forsikring?

Udover de erstatningsmuligheder man er sikret gennem lovgivningen, i lov om sikring mod følger efter arbejdsskader og dækningen gennem Offererstatningsloven, kan du desuden være sikret mod varige mén efter en personskade gennem din privattegnede ulykkesforsikring.

 

Har du tegnet en ulykkesforsikring, der dækker skader opstået både i fritiden og i arbejdstiden, vil du også være berettiget til erstatning fra varige mén fra din ulykkesforsikring, udover den méngodtgørelse du kan få efter arbejdsskadesikringsloven. Det gælder dog kun, hvis du er sikret med en heltidsdækning og ikke kun en fritidsdækning.

 

Er du sikret med en heltidsdækning?
Hvis du er sikret med en heltidsdækning, vil du få personskaden dækket både gennem arbejdsskadesikringsloven og din ulykkesforsikring, såfremt du påføres varige mén efter et sådant overfald. Hvis du har tegnet flere ulykkesforsikringer, der dækker både i fritiden og i arbejdstiden, vil du kunne opnå erstatning for varige mén fra dem alle udover dækningen fra arbejdsskadesikringsloven.

 

Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, om du har behov for bistand til at få afdækket dine erstatningsmuligheder, da du ellers kan gå glip at betydelige erstatningssummer. Erstatningssummer, der skulle bidrage til en bedre helbredelse og et bedre liv efter skaden.

 

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning?

Har du været udsat for vold på din arbejdsplads, og er du i tvivl, om du opnår den rigtige erstatning, er du altid velkommen til at kontakte os for en gratis vurdering af din sag. Vi kan hjælpe dig med at skabe overblik over sagen og de erstatningsmuligheder, du har, og sikre, at du opnår den rigtige erstatning for følgerne efter overfaldet.

Tøv derfor ikke med at kontakte HjulmandKaptains erstatningsafdeling på telefon 7015 1000 eller mail@70151000.dk. Vi står klar til at hjælpe dig.

Mangler du advokathjælp?

 

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt og senest den følgende hverdag.

 

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen. Se vores privatlivspolitik her.