Socialøkonomiske virksomheder er virksomheder, der tjener penge på drift af almindelig virksomhed, men samtidig fremmer sociale og samfundsgavnlige formål. Socialøkonomiske virksomheder har eneret til at benytte betegnelsen, hvilket kan give stor markedsføringsmæssig værdi. Derudover kan det offentlige ved udbud lægge vægt på, at budgiver er en socialøkonomisk virksomhed.

Særlige muligheder for socialøkonomiske virksomheder
Socialøkonomiske virksomheder, er virksomheder der tjener penge på drift af almindelig virksomhed f.eks. ved køb og salg af varer, men en del af virksomhedens overskud går til reinvestering i virksomheden, investering eller donation til andre socialøkonomiske virksomheder eller almenvelgørende formål og/eller til udbetaling af udbytte.

Socialøkonomiske virksomheder tjener derudover sociale og samfundsfaglige formål, hvilket kan være til stor gavn for samfundet.

Socialøkonomiske virksomheder har eneret til at anvende betegnelsen ”socialøkonomisk virksomhed”. Betegnelsen kan anvendes i forbindelse med markedsføring, og ved udbud kan de offentlige udbudsgivere bl.a. lægge vægt på, at tilbudsgiver er en socialøkonomisk virksomhed.

Ved udbud bør udbudsgivere overveje, om det pågældende udbud egner sig til, at der i udbuddet lægges vægt på, at tilbudsgiver er en registreret socialøkonomisk virksomhed.

Hvilke typer virksomheder kan anvendes?
Som udgangspunkt kan alle typer virksomheder, herunder A/S’er, ApS’er, I/S’er mv., registreres som socialøkonomiske virksomheder, så længe din virksomhed har et CVR-nummer og er hjemmehørende i et EU-/EØS land. Dog kan enkeltmandsvirksomheder og virksomheder etableret ved sameje ikke registreres som en socialøkonomisk virksomhed.

Betingelser for registrering som socialøkonomisk virksomhed
For at kunne registreres som en socialøkonomisk virksomhed, skal virksomheden:

  1. have et socialt formål, for eksempel for en sag eller målgruppe med et socialt-, sundheds-, beskæftigelses-, miljømæssigt eller kulturelt sigte,
  2. være erhvervsdrivende,
  3. være uafhængig af det offentlige,
  4. være inddragende og ansvarlig i sit virke, og
  5. have en social håndtering af sit overskud.

Kravet om, at der foretages en social håndtering af virksomhedens overskud medfører, at overskuddet skal:

a) reinvesteres i egen virksomhed,
b) investeres i eller doneres til andre registrerede socialøkonomiske virksomheder,
c) doneres til organisationer med et almennyttig eller almenvelgørende formål eller
d) udbetales som udbytte eller anden form for overskudsdeling mellem ejerne af virksomheden.

Bemærk, at der alene kan udbetales et begrænset udbytte. Udbyttebegrænsningen medfører, at der kan udloddes en sum svarende til den oprindelig indskudte kapital, plus en rimelig årlig forrentning af den oprindeligt indskudte kapital. Der må derfor ikke udbetales udbytte, der overstiger 35% af det samlede overskud efter skat og en årlig forrentning af den indskudte kapital anses ikke for rimelig, hvis den overstiger diskontoen plus 15 %.

Hvis du har spørgsmål angående socialøkonomiske virksomheder, og/eller gerne vil registrere eller oprette en socialøkonomisk virksomhed, er du velkommen til at konktakte os.

Kontakt

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Ønsker du at oprette eller registrere en socialøkonomisk virksomhed?

Vores advokater hjælper dig gerne

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt for at aftale et uforpligtende møde.