Styrk din forening, få bedre muligheder og undgå konflikter

Det er nemt at stifte en forening. Det kræver hverken kapitalindskud eller godkendelse, og en forening kan dække nærmest ethvert område, interesse eller emne.

Udfordringen for dig, der skal stifte eller drive en forening, er, at der nærmest ikke er lovgivning på foreningsområdet. Derfor følger reglerne retspraksis. Det betyder, at de kan fortolkes, og at de påvirkes af nye afgørelser og domme.

 

Den omskiftelighed kan stille foreningens medlemmer dårligt, hvis der opstår uenighed, f.eks. hvis foreningen ikke er stiftet korrekt, eller vedtægterne er for løst formuleret, fordi der ikke er lovgivning at læne sig op ad.

 

Samtidig skal du opfylde en række krav, hvis foreningen skal anerkendes juridisk og f.eks. kunne få tilskud, ansætte, beskytte medlemmer mod personligt ansvar eller anvende de korrekte moms- og skatteregler.

Skal vi hjælpe dig med at stifte foreningen eller gennemgå vedtægterne?

 

Med os som rådgiver og advokat får du både hjælp til at sikre foreningen imod konflikter og uenighed. Men vi hjælper dig også med styrke den daglige drift og sikre foreningens økonomi bedst muligt.

 

Vores mangeårige erfaring på området betyder, at vi kender de muligheder og risici, der er for en forening som din – vi samarbejder nemlig allerede med foreninger af nærmest enhver slags og størrelse. Og derfor kan vi hurtigt og nemt træde til og hjælpe med at stifte foreningen, bistå til generalforsamling eller gennemgå vedtægterne og sikre den juridiske gyldighed af foreningens arbejde.

Derfor styrker og beskytter vi som advokater din forening

Der er flere grunde til, at du står stærkere som forening med HjulmandKaptain som juridisk rådgiver. Nogle af de vigtigste forhold er:

 

 • Vi sikrer, at retspraksis og juridiske krav overholdes
  Din forening skal overholde en række juridiske krav for at være stillet bedst muligt. Samtidig er der nærmest ingen lovgivning på området. Derfor er det retspraksis, der bestemmer, hvordan foreningssager og -konflikter bliver afgjort. 

  Det betyder, at ved en konflikt eller retssag er udfaldet afhængig af, at du – eller din advokat - kender tidligere domme og afgørelser på området og kan oversætte dem til best practise.

 

 • Du står stærkere, når foreningen er stiftet korrekt
  Ofte skal en forening anmeldes og registreres hos Erhvervsstyrelsen og/eller Skattestyrelsen. I den forbindelse er det vigtigt, at du placerer foreningen ind i den rette kategori. En fejl her kan påvirke foreningens muligheder og skabe fremtidige, dyre problemer, hvis kategorien senere skal ændres.

  En advokat fra HjulmandKaptain er din garanti for, at foreningen bliver stiftet korrekt, at den oprettes i den rigtige kategori, at vedtægterne er fyldestgørende og gyldige, og at alle frister bliver overholdt.

  Det sikrer foreningen mod fremtidige konflikter med f.eks. medlemmer, fordi der er et stærkt juridisk fundament.

 

 • Vi kender de krav, der sikrer foreningen flere muligheder
  En forening skal opfylde en række krav til stiftelsesmøde, ledelse, økonomi mv., før foreningen er juridisk anerkendt og f.eks. kan opnå skatte- og momsfordele, modtage tilskud, ansætte og beskytte medlemmerne mod personlig hæftelse og ansvar for foreningens aktiviteter.

 • Vedtægterne skal være fyldestgørende og gyldige
  Foreningens vedtægter er i praksis de interne regler og retningslinjer for driften. Og det er dem, du skal støtte dig til i en konflikt eller ved uenighed, fordi lovgivningen på området er så sparsom.

  Derfor er det afgørende, at de er fyldestgørende, juridisk gyldige og opdateres f.eks. hvert 3. år, så de hele tiden er tilpasset foreningens udvikling og retspraksis på området.

  I en konflikt er du nærmest altid dårligere stillet, hvis vedtægterne er forældet eller åbne for fortolkning, fordi de så kan misforstås eller fordrejes.

 • Du sikrer lovlig drift
  Det er naturligvis vigtigt, at foreningen overholder både de retningslinjer, der er fastsat i vedtægterne, lovgivningen samt regler for f.eks. frister og anmeldelser ved generalforsamling, afrapportering, dokumentation mv., så den daglige drift er lovlig.

 • Du løser konflikter effektivt med professionel mægling
  En stor del af vores arbejde med foreninger er som mæglere i konflikter. Det kan være medlemskonflikter, fortolkning af vedtægter, eksklusionsspørgsmål, afstemningsregler mv.

  Her kan vi både hjælpe med at finde løsninger, der stiller alle tilfredse. Men vi kan også hjælpe med at føre en evt. sag i retten.

 

Lad HjulmandKaptain rådgive og hjælpe din forening godt videre

Hos HjulmandKaptain er vi erfarne specialister, der er vant til at arbejde med foreninger af enhver slags.

 

Med os får du årelange ekspertise i stiftelse og registrering af foreninger. Vi er både vant til at skrive vedtægter fra bunden, men vi udfører lige så ofte gennemsyn og tilretning af eksisterende vedtægter, så de er opdaterede, følger retspraksis og er gyldige.

 

Derudover kan vi hjælpe dig med at forberede og afholde generalforsamling, så alle frister og anmeldelser overholdes, og alle beslutninger og afstemninger er gyldige. Det er altid en god idé, men vi anbefaler særligt vores hjælp her, når der skal træffes større og indgribende beslutninger vedrørende foreningens forhold.

 

Kontakt os endelig for en uforpligtende, indledende snak om din forening og dine muligheder.

Vores specialister i selskabsret

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev