Virksomheders frist for indlevering af årsrapport udskydes permanent

Nyhed
20.05.2022

Den 19. maj 2022 har folketinget endeligt besluttet, at årsregnskabsloven skal ændres, så de danske virksomheder fremover permanent får mere tid til at indlevere årsrapport.

Hvad betyder ændringen?

Konkret betyder ændringen, at fristen for indlevering af årsrapport udskydes permanent fra 5 til 6 måneder. Det vil have den positive indvirkning, at fristen for indlevering af årsrapporter vil blive ensrettet med fristen for indberetning af oplysningsskemaet på Skatteministeriets område.

 

Udskydelsen kan anvendes allerede nu for de årsrapporter, der skulle være indberettet 31. maj 2022, hvorfor disse senest skal indberettes den 30. juni 2022.

 

Ny bogføringslov

Herudover har folketinget ved samme lejlighed vedtaget en ny bogføringslov, som medfører en række nye krav til virksomheder. Herunder er det særligt af betydning, at de fleste virksomheder fremover vil have en pligt til at foretage digital bogføring. Bogføringsloven træder i kraft 1. juli 2022, men ikrafttrædelsen for reglerne om digital bogføring er endnu ikke fastsat.

 

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til de nye regler i bogføringsloven og årsregnskabsloven, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev