Styrk din generalforsamling med professionelle, erfarne advokater

Overvejer du, om du skal have en advokat med til din generalforsamling, eller om du kan løfte opgaven selv?

Så bør du vide, at selvom advokathjælp er en udgift, er det ofte tidskrævende at klare opgaven selv, og det er langt dyrere og mere besværligt at rette op på fejl senere, hvis generalforsamlingen først er afholdt forkert.

 

Udfordringen er desuden de mange regler, krav og frister, du skal overholde. Det gælder både, når du indkalder til og afholder selve generalforsamlingen, når du tager referat, afholder afstemninger og afrapporterer, anmelder til Erhvervsstyrelsen, og især hvis der er særskilte krav i vedtægterne.

 

Overser du noget her, kan det betyde, at beslutninger, afstemninger eller afgørelser truffet på generalforsamlingen bliver erklæret ugyldige – også bagud i tid. Og dét kan få alvorlige konsekvenser for dit selskab, hvis beslutninger om væsentlige forhold pludselig mister sin gyldighed.

Hvilke fordele får du med HjulmandKaptain i generalforsamlingen?

 

  • Vi er din garant for en professionel afvikling af generalforsamlingen. Det betyder, at lovgivningen, tidsfrister og vedtægter overholdes korrekt og rettidigt.
  • Ved risiko for konflikt eller komplekse emner, er det en fordel at have en advokat med som f.eks. dirigent, for vi er vant til at stå i situationen, vi kender reglerne, loven og vedtægterne, og vi er uvildige. Derved kan du ofte undgå konflikter mellem medlemmer, repræsentanter eller i ejerkredsen – det gælder også selskaber med få ejere.
  • Det har stor påvirkning på mødet, tonen og resultatet, om din generalforsamling ledes på en professionel og kompetent måde eller ej.

Sådan styrker en erfaren advokat din generalforsamling

Vores advokater hos HjulmandKaptain har stor erfaring i arbejdet med generalforsamlinger. Flere er allerede i dag dirigenter og rådgivere på generalforsamlinger hos små og mellemstore virksomheder samt store, børsnoterede selskaber.

 

Du kan få vores hjælp til f.eks. at:

  • Sikre, at generalforsamlingen overholder alle lovkrav og regler – kun sådan er du reelt garanteret, at beslutninger, afstemninger og afgørelser er gyldige
  • Udarbejde indkaldelser til generalforsamlinger og sikre, at det sker korrekt og rettidigt
  • Sikre, at beslutningsforslagene på generalforsamlingen er korrekt udformet og gyldige
  • Formulere vedtægter og konkrete ændringsforslag til de enkelte vedtægtsbestemmelser, så de er korrekt formulerede og juridisk gyldige
  • Udforme referater, så alle regler og formalia overholdes
  • Anmelde og registrere de beslutninger, der er truffet på generalforsamlingen – det er særligt vigtigt i forhold til lovpligtig registrering i Erhvervsstyrelsen
  • Være dirigent eller rådgiver (bisidder)

Vælg den løsning, der passer til din generalforsamling

Du kan vælge mellem flere løsninger, når vi hjælper dig med din generalforsamling: Vi kan deltage til selve generalforsamlingen som enten dirigent eller rådgiver (bisidder), vi kan assistere dig forud for og efter generalforsamlingen, eller vi kan gøre begge dele.

 

Vil du stille din generalforsamling bedre med en advokat fra HjulmandKaptain?

Vi er erfarne specialister, når det drejer sig om generalforsamlinger og det arbejde, din generalforsamling varetager – det gælder, uanset om selskabet er lille, mellem, stort, børsnoteret eller baseret på frivillige kræfter.

 

Hver eneste dag yder vi professionel juridisk hjælp til generalforsamlinger over hele landet, så du får gavn af vores mangeårige erfaring og viden, når vi bistår din generalforsamling.

 

Vi er derfor klar til at hjælpe dig. Kontakt os og få en indledende, uforpligtende snak om dine muligheder med HjulmandKaptain.

Vores specialister i selskabsret

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev