Skab sikkerhed for dit selskabs drift og fremtid med en ejeraftale

Har dit selskab mere end én ejer? Så bør du indgå en juridisk aftale om, hvordan selskabet skal ejes, drives og deles.

Der er nemlig ikke en fuldt dækkende lovgivning på området. Og uden en juridisk aftale kan der opstå fremtidige uenigheder, som i værste fald kan få alvorlige konsekvenser for selskabet, økonomien og ejerne.

Løsningen er en ejeraftale eller en regulering af vedtægterne i ”fredstid”, hvor du og dine medejere bliver enige om rammerne for ejerskabet.

 

Det kan f.eks. være, hvordan beslutninger træffes, ansvar og forpligtigelser, hvordan profit fordeles, hvad der skal ske ved dødsfald eller sygdom, er der tavshedspligt eller konkurrenceklausuler, og hvordan selskabet deles, hvis du eller en anden ejer vil sælge fra eller en ny ejer træder ind.

 

Når ejeraftalen eller vedtægtsreguleringen er på plads, kan den både forebygge og nedtrappe konflikter senere hen, fordi den er et fælles ståsted og en fælles plan for dig og de andre ejere.

Du står stærkere med en ejeraftale fra HjulmandKaptain

 

Fordelen ved at lade os hjælpe med at udforme din ejeraftale er, at vi som specialister på området rådgiver om og udarbejder ejeraftaler og vedtægtsreguleringer på daglig basis.

 

Det betyder, at vi både kender de temaer, der altid skal afdækkes, og samtidig har vi øje for de unikke forhold, der er vigtige at få afklaret i lige nøjagtig dit selskab.

 

Og selvom du godt kan udarbejde en aftale selv med standardskabeloner, er det vanskeligt og tidskrævende at sikre, at aftalen er grundig nok og juridisk gyldig, hvis du ikke har erfaring på området eller indsigt i jura. 

 

Det er desuden afgørende, at aftalen er skræddersyet til dit selskab, de indbyrdes ejerforhold, økonomien og ønskerne til fremtiden, hvis den reelt skal hjælpe i en konflikt – og derfor er en skabelon-aftale ofte falsk tryghed.

Lad HjulmandKaptain hjælpe dig med at sikre dit selskabs fremtid

Vi er specialister i både ejeraftaler og regulering af vedtægter, vores advokater har mangeårig erfaring på området, og vi udarbejder årligt utallige ejeraftaler og vedtægtsreguleringer for selskaber af enhver slags.

 

Det betyder for dig, at vi erfaringsmæssigt ved, hvilke temaer der altid skal diskuteres igennem, og vi kan samtidig hurtigt afklare de ekstraforhold, som netop dit selskab og ejerforhold bør fokusere på for at sikre en fyldestgørende aftale, der kommer omkring alle scenarier.

 

Derfor står du og dit selskab stærkere med et samarbejde med os. Ræk ud til os for en uforpligtende afklaring af dine muligheder.

Med en ejeraftale eller vedtægtsregulering hos os får du afklaret:

 • Selskabets kapital og ejernes forpligtelse til at indskyde yderligere kapital f.eks. som egenkapital eller lånekapital
 • Ledelsen af selskabet, og hvordan bestyrelsen og direktionen skal udpeges - hvilke krav skal gælde i forhold til flertalsbeslutninger? Skal der være minoritetsbeskyttelse?
 • Ejernes evt. ansættelse i selskabet og deres aflønning
 • Hovedvilkår for evt. samhandel mellem selskabet og ejerkredsen
 • Retningslinjer for udlodning af udbytte
 • Forkøbsret til kapitalandelene f.eks. medsalgsret- og pligt samt retningslinjer for fastsættelse af prisen på kapitalandelene
 • Konkurrenceklausul, hvis nogen udtræder af ejerkredsen
 • Sanktioner ved misligholdelse af ejeraftalen
 • Løsning af uenighed f.eks. mægling, voldgift og/eller de almindelige domstole
 • Behovet for en evt. deadlock klausul ved 50/50 ejerskab
 • Hvilke unikke forhold, der har betydning for dit selskab og dens ejergruppe

Vores specialister i selskabsret

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev