Erhvervsstyrelsen får nye værktøjer i kampen mod selskaber, der bruger stråmænd

Nyhed
19.05.2020

Lovændringerne til selskabsloven og lov om erhvervsdrivende virksomheder er en del af ”Kontrolpakken”, som Folketinget har vedtaget for at dæmme op for brugen af stråmænd.

På baggrund af en række sager, hvor Erhvervsstyrelsen har oplevet, at der indsættes stråmænd som direktører i selskaber, får Erhvervsstyrelsen nu en ny række muligheder for at dæmme op for brugen af stråmænd.

 

Medlemmer af et selskabs ledelse skal fungere som faktisk ledelsesmedlem

I selskabslovens § 112, stk. 2, indsættes der en ny bestemmelse om, at medlemmer af et selskabs ledelse, skal være personer, som faktisk fungerer som ledelsesmedlemmer med de rettigheder og pligter, der følger heraf.

Hvis Erhvervsstyrelsen er i tvivl om, hvorvidt et medlem af ledelsen faktisk fungerer som ledelsesmedlem, kan Erhvervsstyrelsen afvise at registrere den pågældende eller afregistrere den pågældende.

 

Har selskabet ikke en gyldig ledelse, kan Erhvervsstyrelsen anmode skifteretten om at tvangsopløse selskabet.

 

Tvivl om identitet på registreret person og anmelder

Registreres en person i selskabets ledelse, og er Erhvervsstyrelsen i tvivl om den pågældendes identitet, kan Erhvervsstyrelsen kræve verificering af identiteten, herunder ved at kræve fysisk fremmøde for Erhvervsstyrelsen.

 

Ved tvivl om identiteten på en person, der ønskes registreret, kan Erhvervsstyrelsen afvise at registrere personen eller afregistrere personen.

 

Tilsvarende gør sig gældende for anmeldere. Er Erhvervsstyrelsen i tvivl om identiteten på en anmelder, kan Erhvervsstyrelsen nægte at registrere anmeldelser fra den pågældende person.

 

Kontrol af hjemsted

Erhvervsstyrelsen får også mulighed for at udføre kontrol af, om et selskab kan kontaktes på sit registrerede hjemsted.

 

Derudover indrettes Erhvervsstyrelsens IT-system således, at et selskabs hjemsted valideres op mod BBR for at kontrollere, at der er bygninger på adressen.

 

Har selskabet ikke en gyldig adresse, kan Erhvervsstyrelsen anmode skifteretten om at tvangsopløse selskabet.

 

Loven træder i kraft den 1. januar 2021.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev