Udbud for ordregivere

Udbud for ordregivere

HjulmandKaptain rådgiver på udbudsområdet, både i forbindelse med rådgivning på enkeltstående udbudsretlige problemstillinger og igennem den fulde udbudsproces.

Alle offentlige indkøb over EU’s tærskelværdier, herunder indkøb af vare- og tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder, er omfattet af udbudsreglerne og skal derfor konkurrenceudsættes. Enkeltstående køb under EU’s tærskelværdier kan være omfattet af udbudsreglerne, da tærskelværdien skal udregnes efter myndighedens samlede indkøbsvolumen af varekategorien over 4 år.

Indkøb kan konkurrenceudsættes på mange forskellige måder. HjulmandKaptain kan hjælpe med at finde den mest hensigtsmæssige konkurrenceform.

Udbudsretlig rådgivning

HjulmandKaptain yder en integreret juridisk rådgivning, der omfatter de enkelte delelementer og/eller fuldt ansvar for den faktiske forberedelse og gennemførelse af udbud.

I vores samarbejde med offentlige myndigheder har HjulmandKaptain fokus på, at ordregiver får:

 • Direkte adgang til den samme rådgiver hver gang
 • Hurtig respons på spørgsmål om udbudsretlige problemstillinger
 • Hurtig besvarelse af dine spørgsmål pr. mail eller telefon
 • Løbende opdatering om kendelser og vejledninger

HjulmandKaptains ydelser omfatter bl.a.:

 • Valg af udbudsform og forum for udbud
 • Udarbejdelse af og kvalitetssikring af udbudsmaterialer til EU-udbud, annonceringer og tilbudsindhentninger. Herunder udarbejdelse og kvalitetssikring af kontrakter og udbudsbetingelser.
 • Gennemførelse af egnethedsvurdering og prækvalifikation af tilbudsgivere
 • Juridisk kvalitetssikring af kravspecifikation i udbudsmateriale
 • Koordinering af tilbudsmodtagelse, gennemførelse af afklaringsprocedure
 • Tilbudsevaluering og bedømmelse samt prissætning af eventuelle forbehold
 • Gennemførelse af spørgsmål/svar fasen, forhandlinger eller lignende
 • Udarbejdelse af evalueringsrapport med offentliggørelse og begrundelse for tildeling
 • Juridisk rådgivning i forhold til ekstern og intern kontraktstyring
 • Underretning af tilbudsgivere samt udarbejdelse af begrundelser til tilbudsgivere om tildeling af kontrakt
 • Sparring om og håndtering af klagesager

Særligt i relation til kommuner og kommunale virksomheder omfatter vores rådgivning tillige grænserne for kommunalfuldmagten og tilrettelæggelse af den kommunale beslutningsproces i relation til den konkrete sag, kommuners udbud og salg af fast ejendom.

Kurser og vidensdeling

HjulmandKaptain afholder løbende møder med deltagelse af repræsentanter for offentlige myndigheder og private virksomheder om emner, som relaterer sig til udviklingen inden for de udbudsretlige regler og praksis fra Klagenævnet for Udbud og domstolene.

Herudover kan HjulmandKaptain afholde skræddersyede kurser i udbudsretlige emner.

Emner kan blandt andet være:

 • ”Brush-up” på udbudsretten for nye eller erfarne medarbejdere
 • Udbudslovens fleksible udbudsformer: funktionsudbud, “light-regimet”, dynamisk indkøbssystem, dialog med markedet, udbud med forhandling/konkurrencepræget dialog
 • Tærskelværdier og delydelsesreglen
 • Evalueringsmetoder
 • Udfyldelse og håndtering af ESPD
 • Samarbejdet med tilbudsgiver efter endt udbudsproces

HjulmandKaptain udsender løbende nyhedsbreve om aktuelle udbudsrelaterede emner. Tilmeld nyhedsbrev her, og bliv opdateret med nyheder og invitationer til kurser.

Kontakt

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du spørgsmål i forbindelse med udbud og ordreafgivelse?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Udfyld felterne, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her