Jeanne Schou

Advokat (L), Cand.merc.jur., Fagchef Udbud

Kontaktoplysninger
Mobil: +45 4245 3444
Telefon: +45 7221 1656
LinkedIn:
Beskrivelse

Jeanne Schou er fagchef for HjulmandKaptains udbudsteam, hvor hun rådgiver offentlige ordregivere og private tilbudsgivere, herunder i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder og vare- og tjenesteydelser.

Foruden at være specialist i udbudsret, er Jeanne Schou en del af HjulmandKaptains entrepriseteam, hvor rådgivningen bl.a. består i løbende rådgivning og løsning af konflikter i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter i henhold til ABR89, AB92, ABT93, AB18, ABR18 og ABT18. Hun fører endvidere rets- og voldgiftssager.

Jeanne Schou er uddannet erhvervsjurist i juni 2011 og jurist i december 2011 fra Aalborg Universitet. Efter at have opnået sin advokatbestalling og arbejdet som advokat i nogle år, har Jeanne Schou arbejdet hos Klagenævnet for Udbud og været udbudsjurist i det offentlige, inden hun kom til HjulmandKaptain i maj 2021.

Primære arbejdssted Aalborg

Kontaktoplysninger

Mobil

+45 4245 3444

Telefon

+45 7221 1656

Mail

Mette Marie Dollerup

Advokatsekretær

Telefon
Mail