Nyt indhold i serviceattesten i offentlige udbud skal sikre større gennemsigtighed

Nyhed
05.12.2023

Den 1. november 2023 ændrede Erhvervsstyrelsen serviceattesten, der benyttes i forbindelse med deltagelse i offentlige udbud. Baggrunden for ændringerne er et ønske om at sikre større gennemsigtighed, og at offentlige kontrakter ikke tildeles virksomheder, der har gjort brug af illegal arbejdskraft.

Med ændringerne af serviceattesten fulgte et nyt indhold og ændret layout.

 

Hvad er en serviceattest?

En serviceattest er en attest, der udstedes af Erhvervsstyrelsen og fungerer som dokumentation for, at en dansk virksomhed ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1 og 3, og § 137, stk. 1, nr. 2 eller 6.

 

Det vil sige, at en serviceattest kan anvendes som dokumentation for, at en virksomhed har opfyldt sine forpligtelser overfor det offentlige med hensyn til betaling af skatter, afgifter og bidrag til sociale sikringsordninger, samt at virksomheden ikke er dømt for strafbare forhold, ikke er under konkurs, likvidation, rekonstruktion eller i en lignende situation.

 

Nyt indhold i serviceattesten giver indsigt i virksomheders brug af illegal arbejdskraft

Serviceattesten indeholder nu også oplysning om, hvorvidt en virksomhed, dens ledelse eller bestyrelsesmedlemmer, direktion eller tilsynsråd inden for de seneste tre år er dømt for eller har modtaget bødeforlæg for beskæftigelse af illegal arbejdskraft under særligt skærpende omstændigheder efter udlændingelovens bestemmelser.

 

Nyt afkrydsningsfelt skal synliggøre, hvorvidt der er anmærkninger til attesten

Ved ændringen af serviceattesten er der kommet et afkrydsningsfelt, som viser, om serviceattesten er med eller uden anmærkninger.

 

Ved afkrydsning i ”uden anmærkninger” er serviceattesten ren, hvorimod afkrydsning i ”med anmærkninger” betyder, at serviceattesten indeholder oplysninger, som ordregiveren er forpligtet til at undersøge nærmere.

Dette nye tiltag har til formål tydeligt at vise ordregiver, om indholdet af serviceattesten giver anledning til nærmere undersøgelser. Ordregivere er forpligtet til at undersøge alle forhold med en anmærkning.

 

Visuel adskillelse mellem dokumentation og information

Herudover har serviceattesten nu fået en horisontal streg, der udgør en visuel adskillelse mellem den del af serviceattesten, der udgør dokumentation og den del af serviceattesten, der udgør information.

 

Lad HjulmandKaptains specialister i udbudsret hjælpe dig

Har du spørgsmål til de nye serviceattester eller brug for rådgivning i forbindelse med udbud generelt, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev