Kommanditselskaber

Kommanditselskaber

Kommanditselskabet er karakteriseret ved to typer selskabsdeltagere: Komplementaren, der hæfter personligt for selskabets forpligtelser, og kommanditisten, der hæfter begrænset med kommanditanpartens pålydende.

Der er i lovgivningen ikke noget krav til, hvilken kapital kommanditselskabet skal have og om den skal være indbetalt. Det ses derfor ofte, at kommanditisterne ikke er forpligtet til at indbetale den fulde kapital fra stiftelsestidspunktet, men at selskabets ledelse (løbende) kan kræve kapitalen indbetalt.

Kommanditselskabet skal have mindst en komplementar og en kommanditist. Begge kan være såvel fysiske som juridiske personer. Er komplementaren et aktie- eller anpartsselskab, vil man reelt kunne opnå en situation, hvor alle selskabsdeltagerne har begrænset deres hæftelse.

I kommanditistselskaber, der er stiftet efter den 1. juni 1996 skal komplementaren have forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser, det vil sige indflydelse på de beslutninger der træffes i kommanditselskabet og andel i selskabets over- eller underskud. Opfyldes disse krav ikke, vil selskabet ikke blive anerkendt som et kommanditselskab, men vil i stedet (oftest) blive anset for et interessentskab med dertil hørende personlig hæftelse for selskabsdeltagerne.

Kommanditselskabet er også kun i begrænset omfang reguleret af lovgivningen. Der er således ikke nogen specifik lov om kommanditselskaber, men selskabsformen reguleres i et vist omfang af lov om erhvervsdrivende virksomheder og af årsregnskabsloven.

Dette indebærer, at der stilles store krav til, hvordan kommanditselskabets vedtægter udformes samt hvordan en evt. ejeraftale mellem kommanditisterne (og komplementaren) er udformet, idet der kun i begrænset omfang er hjælpe at hente i lovgivningen, hvis der skule opstå uenighed i ejerkredsen. 

Kontakt

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du brug for en advokat med speciale i selskabsret?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Udfyld felterne, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her