Har du brug for en advokat til personskadeerstatning?

Når man er kommet til skade, melder der sig en række spørgsmål: Bliver jeg rask? Kan jeg beholde mit arbejde? Får jeg råd til at leve, som jeg gjorde før? Forsikringsselskaberne rådgiver ikke om dine samlede muligheder for erstatning og forsikring.

Den tilskadekomne og forsikringsselskabet har i princippet modsatrettede interesser. Hvis du vil være sikker på at få den erstatning, du er berettiget til, bør du derfor få en advokat til at se på sagen. 

Erstatningsspecialister

Hos HjulmandKaptain har vi specialiseret os i alle forhold vedrørende erstatning for personskade - arbejdsskader, trafikulykker, piskesmældpatientskader, vold, PTSD. Vi har et team af jurister, som udelukkende beskæftiger sig med rådgivning om forsikring og erstatning. Vi er stolte af at kunne sige, at vi hvert år hjælper mere end 2.000 skadelidte med deres erstatningssag. Derfor har vi også en bred erfaring, som vi trækker på, hvis du vælger at lade os hjælpe dig med de helt unikke udfordringer, der er i netop din sag.

Hvornår inddrages advokaten?

Det er vigtigt, at du kontakter en erstatningsadvokat hurtigst muligt, efter at du er kommet til skade. Vi kender proceduren og de faldgruber, du skal undgå for at være sikker på at få den erstatning, du er berettiget til.

Uanset hvad din tvivl går på, er du altid velkommen til at kontakte os. Vi kan tilbyde dig en uforpligtende samtale, hvor vi vurderer, om det kan betale sig for dig at inddrage en advokat. I den forbindelse rådgiver vi også om de muligheder, der kan være for at få dækket udgiften til advokatbistand.

Hvordan arbejder vi med erstatning og forsikring?

Det første møde med vores erstatningsadvokat er gratis.

Under det indledende møde foretager vi en samlet vurdering af dine muligheder for erstatning og forsikring. På den baggrund aftales det videre forløb i sagen.

Du får tilknyttet egen advokat og sekretær. Vi lægger vægt på et tæt samarbejde med dig med henblik på, at din sag får det bedst mulige resultat. Vi vurderer løbende om der er behov for supplerende helbredsmæssige oplysninger - for eksempel i form at erklæringer fra speciallæger. Speciallægeerklæringer indhentes hos læger med relevant lægelig erfaring.

HjulmandKaptain yder en effektiv sagsbehandling på et højt fagligt niveau. Vores kompetence har ofte givet anledning til væsentlige forhøjelser af de beløb, vores kunder har modtaget i erstatning.

Hvis det bliver nødvendigt at anlægge retssag, kan erstatningsafdelingens advokater repræsentere dig ved alle byretter, landsretter og Højesteret.

Afdelingens jurister er medlem af Danske Advokaters faggruppe for forsikring og erstatning samt den internationale organisation PEOPIL. Afdelingen arbejder tæt sammen med danske interesseorganisationer blandt andet indenfor piskesmæld.

Er du kommet til skade?

Kontakt vores erstatningsafdeling 

Vi har kontorer i Aalborg, Aarhus Frederikshavn og Hjørring.

Kontakt

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Ønsker du at få en erstatningsadvokat til at se på din sag?

Vi tilbyder et første gratis møde, hvor du kan få en vurdering af din personskadesag

Ønsker du en samlet vurdering af dine muligheder for erstatning og forsikring, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt for at aftale et uforpligtende møde.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.