Forvaltningsret

Forvaltningsret

Forvaltningsmyndigheder har mange forskellige roller og funktioner i det daglige. Borgere og virksomheder skal serviceres, der skal træffes afgørelser om tilladelser, påbud og forbud, der skal gives tilskud, og der skal rådgives om muligheder.

Borgere og virksomheder kan ikke forventes at kende reglerne. Det kan være svært nok for det offentlige at følge med i strømmen af regler og krav til myndighederne og borgerne. Strømmen af nye regler er enorm.

Myndighederne skal også holde øje med, at borgerne holder loven eller tage stilling til henvendelser, hvor borgerne ønsker noget fra det offentlige. Ofte skal myndighederne anvende regler, hvor fortolkningen af regler kan være vanskelig, og kravene til sags-behandlingsprocedurerne er høje. En fodfejl kan have store konsekvenser - både for de borgere og virksomheder, som behandles forkert, men også for den myndighed, der laver fejl.

I de situationer, hvor myndigheder er overladt et skøn, stilles der krav om saglighed og proportionalitet - og lighedsgrundsætninger skal overholdes. Konsekvensen kan blive, at der er uklare grænser for afgørelsernes rækkevidde.

Folketinget ændrer i stærkt stigende grad lovgivningen, så der er meget, der skal følges med i og være opdateret med.

Hvis ikke man som myndighed er helt opdateret med reglerne, så kan det medføre, at afgørelser bliver ugyldige og/eller at myndigheden bliver ansvarlig for forkerte beslutninger.

Medarbejderne hos HjulmandKaptain har indgående og betydelig erfaring med at løse de forvaltningsretlige problemstillinger, som opstår i mødet mellem myndighederne og borgere og virksomheder. Vi rådgiver dagligt især kommuner og erhvervsvirksomheder om offentligret og fører mange principielle sager ved domstolene. Vi rådgiver ligeledes om kommunalret, som du kan læse mere om her

Vi hjælper blandt andet med:

  • Spørgsmål om hjemmel og fortolkning
  • Grænserne for forvaltningsretlige skøn
  • Rækkevidden af forvaltningsloven og offentlighedsloven
  • EU-retlige krav til forvaltningsmyndigheder
  • Forvaltningens brug af tvangsindgreb og oplysningspligter
  • Retssagsbehandling af forvaltningssager

Inden for mere specielle områder, rådgiver vi blandt anden inden for:

  • Planloven
  • Miljølovgivning
  • Udbud
  • Ekspropriation

Kontakt

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du brug for rådgivning ifm. forvaltningsret?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Udfyld felterne, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her