05. apr 2020

Generalfuldmagt og vidnetestamente kan være alternative løsninger, indtil domstolene igen åbner op

05. apr 2020
For at oprette et testamente eller en fremtidsfuldmagt skal en notar underskrive dokumenterne. Men da domstolene er lukket pga. Covid-19/Coronavirus, er dette ikke muligt i øjeblikket. Der findes dog alternative løsninger, som man kan gøre brug af, indtil domstolene igen åbner op.

Alternativerne er generalfuldmagt og vidnetestamente.

Hvad er en generalfuldmagt?

En generalfuldmagt indebærer, at man giver en anden person adgang til at handle på sine vegne. Dette vil typisk være varetagelse af økonomiske forhold.

Hvordan oprettes en generalfuldmagt?

Modsat en fremtidsfuldmagt er der ingen særlige tilblivelseskrav for en generalfuldmagt, og den er derfor allerede gyldig fra det tidspunkt, hvor den bliver underskrevet. Det er dog en forudsætning, at fuldmagtsgiver har sin handleevne i behold ved oprettelse af fuldmagten. Det vil sige, at fuldmagten ikke er gyldig, hvis fuldmagtsgiver er for syg til at kunne overskue konsekvenserne af at give fuldmagt.

Der er ingen særlige formkrav til en generalfuldmagt, men vi anbefaler, at den udformes skriftligt og med påtegning af to vitterlighedsvidner. Det er også muligt at bede en advokat om at bekræfte, at fuldmagtsgiver havde sin handleevne i behold, da generalfuldmagten blev oprettet.

Hvor længe er en generalfuldmagt gældende?

En generalfuldmagt vil være gældende, indtil:

  • fuldmagtsgiver afgår ved døden
  • fuldmagtsgiver kommer under værgemål
  • den fuldmægtige ikke længere ønsker at handle på fuldmagtsgivers vegne
  • fuldmagtsgiver tilbagekalder fuldmagten (dette kræver, at fuldmagtsgiver har sin handleevne i behold ved tilbagekaldelsen).

Hvad er et vidnetestamente?

Et vidnetestamente kan indeholde det samme som et notartestamente, forskellen er blot, at et notartestementes gyldighed forudsætter, at det er underskrevet og registreret af en notar, hvorimod et vidnetestamente bliver gyldigt ved vedkendelse af mindst to vidner.

Vidnerne skal skrive under på, at de har overværet underskriften af testamentet, og at den, som underskrev sit testamente, havde handleevnen i behold, da testamentet blev oprettet og underskrevet.

Hvem kan være vidner ved et vidnetestamente?

Vidnerne skal være over 18 år og må ikke være begunstiget i testamentet. Hvis vidnerne har nærtstående personer, f.eks. en ægtefælle, et familiemedlem eller blot en nær ven, som bliver begunstiget i testamentet, kan de heller ikke fungere som vidner.

Det anbefales som udgangspunkt, at personer, som ikke har nogen særlig relation til testator, anvendes som vidner, f.eks. en nabo eller plejepersonale på et plejehjem.

Hvor gemmes et vidnetestamente?

Et vidnetestamente bliver ikke registreret og bliver ikke gemt i skifteretten, som et notartestamente. Det er derfor vigtigt, at et vidnetestamente opbevares omhyggeligt. Det kan f.eks. gemmes i e-boks.

Kan et vidnetestamente ændres til et notartestamente?

Opretter man et vidnetestamente, og ønsker man at ændre det til et notartestamente, når domstolene igen åbner op for notarforretninger, kan dette sagtens lade sig gøre.

Nødtestamente

Hvis der akut er behov for et testamente, og det ikke er muligt at finde vidner, er der mulighed for at lave et nødtestamente. Nødtestamenter er dog kun gældende i 3 måneder fra oprettelsestidspunktet.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til generalfuldmagter og vidnetestamenter, eller ønsker du at høre nærmere om fremtidsfuldmagter og testamente, er du altid velkommen til at kontakte vores familieretsadvokater, som er klar til at hjælpe dig.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du spørgsmål til oprettelse af generalfuldmagt eller vidnetestamente?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her