Skab tryghed med et testamente

Et testamente er en viljeserklæring, hvor en person helt eller delvist råder over sine efterladte ejendele. Det er også muligt for to personer eller flere at oprette et gensidigt testamente, hvor man indsætter hinanden samt eventuelle børn som arvinger.

Arvereglerne er komplicerede, og formuleringen af et testamente er ikke noget, du selv bør kaste dig ud i. Et testamente skal altid tage udgangspunkt i lige præcis din situation og dine ønsker - og så skal det udformes på en måde, så der ikke hersker nogen tvivl den dag, arven skal fordeles. Herunder kan du læse lidt om reglerne i forhold til at være samlevende, gift, enlig - med eller uden sær og/eller fællesbørn. Mulighederne er mange og reglerne endnu flere.

 

Du kan her læse mere om oprettelse af børnetestamente

 

Hvem har brug for testamente?

  • Ugifte samlevende (Samlevertestamente)
  • Gifte uden børn
  • Gifte med sammenbragte børn
  • Gifte som ønsker at begrænse børnenes arv til fordel for den længstlevende ægtefælle
  • Gifte som ønsker, at børnenes arv skal være særeje eller båndlægges til, de når en bestemt alder
  • Du har ingen børn, men ønsker at tilgodese udvalgte slægtninge/ venner/ foreninger eller lignende, så arven ikke tilfalder staten
  • Du ønsker, at din arv skal gå til et velgørende formål

  

Ugifte samlevende - Samlevertestamente

Der er desværre mange misforståelser omkring, hvor sikret man er som ugifte samlevende. Lever man sammen som ugifte samlevende, er man ikke arvinger efter hinanden. Heller ikke selvom man har levet sammen på samme folkeregisteradresse i mere end to år og eventuelt har børn sammen. Ønsker man, at ens samlever skal arve, er det nødvendigt at oprette et samlevertestamente.

 

Har man børn, vil et testamente særligt være relevant, hvis man har fast ejendom eller andre større aktiver. (Fælles)børnene arver nemlig den afdødes del af boligen/aktivet, hvorimod samleveren intet arver. Er der særbørn i familien, skal man være opmærksom på, at børnene alene er arvinger efter deres biologiske forældre - ikke samleveren. Det er der dog mulighed for at råde bod på - ved at oprette et testamente der beskriver, hvorledes arven skal fordeles mellem børnene, når den længstlevende af jer dør.

 

Ved at oprette et udvidet samlevertestamente, er det muligt rent arvemæssigt at blive stillet, som om man var ægtefæller med fuldstændigt særeje, og derved give den længstlevende bedre økonomiske vilkår - samt sikre at eventuelle børn får den arv, som man ønsker, at de skal have. 

 

Vi er gift - skal vi så også have testamente?

Er man gift, kan det bestemt også være fordelagtigt at oprette et testamente. Ønsker man for eksempel, at børnene skal arve fast ejendom eller virksomhed frem for ægtefællen, der ikke ønsker at drive denne videre, er det nødvendigt at oprette et testamente, for at sikre den ønskede deling i tilfælde af død. Der er også mulighed for at bestemme, at arven skal være særeje for børnene, således at den ikke skal deles med børnenes eventuelle ægtefæller i tilfælde af separation/skilsmisse.

 

Når man er gift, har den længstlevende af ægtefællerne mulighed for at sidde i uskiftet bo, men er der et eller flere særbørn, eksisterer denne mulighed ikke, medmindre afdødes særbørn udtrykkeligt giver samtykke til det.

 

Enlig - hvem arver?

Har man ikke børn eller ægtefælle, står det personen helt frit for at bestemme, hvem der skal arve. Er der intet testamente, vil arven tilfalde vedkommendes forældre, og i anden række vedkommendes søskende eller disses børn. Såfremt man selv ønsker at få indflydelse på, hvem der skal arve og hvor meget, kan man frit oprette et testamente der beskriver disse ønsker, eftersom hverken forældre, søskende eller deres børn er tvangsarvinger.

 

Hos HjulmandKaptain ser vi også stadigt flere, der vælger at begunstige en velgørende institution, som kan modtage arv uden boafgift. Familieadvokater fra HjulmandKaptain rådgiver blandt andet herom via Det Gode Testamente.

 

For enlige med børn - er det umiddelbart ikke nødvendigt at oprettet testamente, såfremt man ønsker, at børnene skal arve. Ønsker man ikke arven delt med eventuelle svigerbørn i tilfælde af separation/skilsmisse, giver det god mening at oprette et testamente om, at arven er særeje for børnene.

 

Hold testamentet ved lige

I et ganske almindeligt liv sker der hele tiden små og store forandringer - som også kan have juridiske konsekvenser. Konsekvenser du bør kende - og forholde dig til. For få år siden skete der en ændring i Arvelovens regler. Har du allerede et testamente, kan det derfor alligevel være en god idé at få det set igennem hos en advokat med f.eks. 5 års mellemrum.

 

Ønsker ved død

I forbindelse med oprettelse af testamente kan det også være relevant at tage stilling til, hvilke ønsker du har i forbindelse med din død.

 

Du kan i denne folder: Ved min død notere dine ønsker til begravelse/bisættelse og gemme folderen, således dine nærmeste bliver orienteret om dine ønsker den dag, det bliver aktuelt.

  

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Hos HjulmandKaptain har vi en afdeling af kompetente advokater, der har specialiseret sig dybt i familie- og arveretten - og som udelukkende beskæftiger sig med familie- og arveretlige forhold. Vores familieretsadvokater besidder derfor en stor erfaring, der gør os både effektive og grundige på samme tid - hvilket vi håber, at måtte få lov til at vise dig.

 

En testamentesoprettelse hos os indeholder en gennemgang af arve- og formueforhold samt drøftelse af, om arvingernes arv bør være særeje. Testamente oprettes fra kr. 5.625 inkl. moms.
 
Vi tilbyder også et Gratis Familietjek - det kunne måske være et godt sted at begynde. Book en tid nu på telefon 7015 1000.

Mangler du advokathjælp?

 

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt og senest den følgende hverdag.

 

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen. Se vores privatlivspolitik her.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev