Forsikringsvilkår ved dødsfald - Ny dom ændrer praksis for, hvem der betegnes som "nærmeste pårørende"

Nyhed
10.09.2020

Ny højesteretsdom ændrer praksis for, hvordan forsikringsvilkår kan ændres, og dette får bl.a. betydning for samlevende m.fl.

"Nærmeste pårørende" i forsikringer tegnet før 2008

Har du tegnet en forsikringsordning, hvor der er tilknyttet en dækning ved død, og ordningen er oprettet før 1. januar 2008, så bliver begrebet nærmeste pårørende standardmæssigt fortolket som ægtefælle, livsarvinger og øvrige arvinger i den listede rækkefølge, medmindre du aktivt har ændret dette i dine begunstigelsesindsættelser. Det har altid været muligt at aktivt ændre sine begunstigelser.

 

1. januar 2008 blev begrebet "nærmeste pårørende" ændret

Definitionen af begrebet nærmeste pårørende blev dog ændret pr. 1. januar 2008. 

 

Er en forsikringsordning oprettet efter 1. januar 2008 vil begrebet nærmeste pårørende standardmæssigt blive fortolket som ægtefælle, samlever (hvis samlivet har bestået i mindst to år, eller man har haft, venter eller har børn sammen), livsarvinger og øvrige arvinger i den listede rækkefølge.

 

Det vil altså sige, at de ordninger, der blev lavet efter 1. januar 2008, standardmæssigt havde en anden fortolkning af begrebet nærmeste pårørende end de ordninger, som blev oprettet før 1. januar 2008.

 

Passiv accept

I en nyligt afsagt Højesteretsafgørelse havde et forsikringsselskab af forskellige årsager valgt at ændre forsikringsvilkårene vedr. begrebet nærmeste pårørende, hvilket betød, at en forsikringstager, som var i samlivsforhold, fik ændret sine forsikringsvilkår således, at vilkårene stemte med den nye definition af begrebet nærmeste pårørende.

 

Forsikringsselskabet skrev til forsikringstageren: ” Du behøver ikke foretage dig noget. Du accepterer ændringerne af vilkår og pris, hvis du fortsætter med at betale til forsikringen…”.

 

Forsikringsselskabet ændrede med andre ord vilkårene ved en passiv accept.

 

Denne praksis har Højesteret nu tilsidesat og konkluderer i den konkrete sag, at en ændring af, hvem forsikringstagerens nærmeste pårørende er, forudsætter en aktiv tilkendegivelse og kan altså ikke ændres ved en passiv accept.

 

I den pågældende højesteretssag betød dette, at afdødes livsarving skulle modtage dødsfaldsummen og ikke afdødes samlever.

 

Hvem er begunstiget i dine ordninger?

Afgørelsen viser, hvor vigtigt det er at have helt styr på, hvem der er begunstiget i den ordning, man har valgt.

 

Mange samlevende sikrer i dag hinanden bl.a. ved en kombination af oprettelse af testamente og forsikringer/pensioner med dødssumsudbetalinger, men det er stadig vigtigt at have helt styr på, hvem der er begunstiget i ens ordninger.

 

Er du i tvivl herom, så er du altid velkommen til at kontakte os. Vi tilbyder et gratis familietjek, hvor du kan få svar på dine spørgsmål, og vi gennemgår sammen de juridiske udfordringer, som der er relevante at tage stilling til i lige netop din situation.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev