Separation og skilsmisse – Hvad skal du gøre?

En separation og skilsmisse er en svær situation. Det er derfor vigtigt, at processen foregår roligt, specielt, hvis der er børn involveret. Et godt samarbejde med en forstående skilsmisseadvokat er en god start på en vanskelig situation.

Anmodning om separation eller skilsmisse 

Såfremt du eller din ægtefælle vil separeres eller skilles, skal du/I udfylde en anmodning om ved brug af MIT-id eller NEM-id på Familieretshusets hjemmeside. Hvis du/I er fritaget for at modtage digital post, kan der printes et ansøgningsskema, som udfyldes og indsendes til Familieretshuset. Se ansøgningsskemaer digitalt og til print nederst på Familieretshusets side her

 

Hvis I er enige om en skilsmisse

Som ægtefæller kan I blive skilt uden først at være separeret, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

  • I skal være enige om at blive direkte skilt 
  • I skal være enige om, hvorvidt der skal være et ægtefællebidrag
  • hvis I har boet sammen i en lejebolig, skal I være enige om, hvem af jer der eventuelt fortsætter med at bo der 

  

Hvis I ikke er enige om en skilsmisse

Hvis din ægtefælle ikke vil skilles, skal I være separeret i 6 måneder, før Familieretshuset kan bevillige skilsmissen. Du kan godt udfylde og indsende ansøgningen til Familieretshuset, selvom din ægtefælle ikke vil medvirke hertil. Gør du dette, vil I blive indkaldt til et møde i Familieretshuset, hvor I vil modtage hjælp til at komme videre og finde en løsning.

 

I visse tilfælde er det muligt at blive skilt uden en forudgående separationsperiode, selvom I ikke er enige. Dette er muligt når:

  • I på grund af uoverensstemmelser har levet adskilt i de sidste 2 år
  • Du eller din ægtefælle har være utro (her skal tredjeparten underskrive en speciel tredjepartserklæring, hvori det bekræftes, at tredjeparten har haft et seksuelt forhold til den af jer, der har været utro)
  • Du eller din ægtefælle har udøvet forsætlig vold og/eller seksuelt overgreb mod den anden ægtefælle, mod jeres børn, mod familiens nærmeste pårørende eller mod andre børn
  • Der foreligger bigami. Det vil sige, at en af jer er gift med flere på samme tid
  • Du eller din ægtefælle ulovligt har ført jeres børn ud af landet eller ulovligt tilbageholder børnene i udlandet.

  

Hvad er en separation?

I kan vælge af blive separeret, hvis I er i tvivl, om en skilsmisse er det rigtige for jer. Så har I tid til at mærke efter, om det er det rette valg at blive skilt.

Er det kun den ene ægtefælle, der ønsker at blive skilt, vil I som beskrevet ovenfor først skulle separeres i en periode på 6 måneder, inden en eventuel skilsmisse kan træde i kraft.

  

Hvilke regler gælder under en separation?

Bliver I separeret, vil mange af de regler, som gælder for gifte, ikke længere gælde. I arver f.eks. ikke længere efter hinanden og jeres formuefællesskab ophører.

Det er derudover først muligt at blive gift med en anden, når selve skilsmissen er bevilliget fra Familieretshuset.

 

Få hjælp fra en skilsmisseadvokat

Vores skilsmisseadvokater kan hjælpe dig med personlig og specialiseret rådgivning, så du er i trygge hænder under hele forløbet.

 

Vi hjælper dig med at sikre, at du udfylder anmodningen korrekt, så du eksempelvis ikke uden videre fraskriver dig retten til at modtage ægtefællebidrag.

 

Vi anbefaler derfor også, at anmodningen ikke bliver sendt afsted til Familieretshuset, før du har været i kontakt med en skilsmisseadvokat.

 

Når du har været til møde med en af vores skilsmisseadvokater, sendes ansøgningen til behandling hos Familieretshuset, og din separation eller skilsmisse er nu i proces.

 

Såfremt I vælger separation, er det herefter et krav, at I inden for en periode på 3 måneder er flyttet fra hinanden og ikke genoptager samlivet. Gør I dette, bortfalder separationen, og I skal starte processen forfra.

  

Hvornår gælder separationen eller skilsmissen fra?

Er I enige om separationen eller skilsmissen samt vilkårene herfor, udsteder Familieretshuset en bevilling til separation eller skilsmisse.

 

I vil være separeret eller skilt med virkning fra den dato, bevillingen er udstedt.

Hvis I ikke er enige, indkaldes I til et møde i Familieretshuset – en såkaldt vilkårsforhandling – hvor en sagsbehandler hjælper jer med at finde en løsning. Dette møde kan ikke fravælges.

 

Opnår I enighed på mødet, udsteder Familieretshuset en bevilling til separation eller skilsmisse.

Hvis I efter mødet forsat ikke er enige, kan I bede Familieretshuset om at sende sagen videre til retten. Retten træffer herefter den endelige afgørelse i sagen.

  

Hvad skal du mere huske at tage stilling til?

Skal du separeres eller skilles, skal du og din partner tage stilling til, hvordan jeres ejendele og bo skal deles. Du kan læse mere om bodeling her 

 

Har I børn sammen, vil der også være spørgsmål om forældremyndighed og børnebidrag. Du kan læse mere under Forældremyndighed og Børnebidrag.

 

Har du spørgsmål, eller ønsker du rådgivning?

Såfremt du har spørgsmål eller du har brug for en skilsmisseadvokat, er du altid meget velkommen til at kontakte os på telefon +45 7015 1000 eller mail@70151000.dk.

 

Vi er her for at hjælpe dig trygt og godt igennem hele processen.

Ofte stillede spørgsmål

Mangler du advokathjælp?

 

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt og senest den følgende hverdag.

 

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen. Se vores privatlivspolitik her.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev