5 gode grunde til at oprette en fremtidsfuldmagt som virksomhedsejer

Indsigt
10.05.2023

Som virksomhedsejer er der et stort økonomisk ansvar og en naturlig interesse i at bevare driften i virksomheden. Det kan derfor være en god idé at overveje, hvordan driften i virksomheden skal fortsætte, hvis du en dag ikke er i stand til at varetage disse forhold. Det kan du f.eks. gøre ved at oprette en fremtidsfuldmagt.

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som du kan sætte i kraft en gang i fremtiden, hvis du bliver svækket, syg eller mister evnen til selv at tage vare på dine økonomiske eller personlige forhold.

 

Med en fremtidsfuldmagt har du mulighed for selv at bestemme, hvem der skal være fuldmægtig, f.eks. en nær pårørende eller en virksomhedspartner. Fremtidsfuldmagten sættes først i kraft, når der er blevet indhentet en lægelig vurdering af din tilstand.

 

5 grunde til at oprette en fremtidsfuldmagt som virksomhedsejer

Du kan i de følgende 5 punkter læse mere om, hvilke fordele der kan være ved at oprette en fremtidsfuldmagt som virksomhedsejer.

 

1. Du kan sikre dine interesser på generalforsamlingen, selvom du ikke selv kan stemme

Med en fremtidsfuldmagt kan du i et selskab, hvor du er medejer, fortsat gøre din indflydelse gældende på generalforsamlingen, selvom du ikke selv er i stand til at afgive din stemme. Du kan overdrage dine stemmerettigheder til en anden, og du kan selv på forhånd beslutte, hvem disse rettigheder skal overdrages til.

 

2. Du kan sikre fremtiden for virksomheden

Du kan med en fremtidsfuldmagt selv bestemme, hvem der skal overtage driften af virksomheden, hvis du pludselig bliver ude af stand til det. På den måde kan du sikre, at virksomheden bliver drevet videre af en person, som du har tillid til.

 

3. Du kan angive retningslinjer for din efterfølger

Det er muligt i fremtidsfuldmagten at angive nogle retningslinjer, som din fuldmægtige skal følge. Du kan i forbindelse med dette også tage stilling til, om en eller flere bestemte personer skal føre tilsyn med, at den fuldmægtige overholder dine retningslinjer.

 

4. Du kan opdele fremtidsfuldmagten efter kompetencer

Du kan lave en fremtidsfuldmagt, hvor du kan uddele dine opgaver og ansvarsområder på forskellige personer. Måske har du en partner, rådgiver eller et familiemedlem, som har flair for én type opgaver, mens en anden person er bedre egnet til at varetage en anden del af din rolle i virksomheden.

 

Husk, at du også kan formulere fuldmagten således, at dine erhvervsrelaterede forhold varetages af f.eks. din partner i virksomheden, mens dine personlige forhold varetages af f.eks din ægtefælle.

 

5. En Fremtidsfuldmagt kan også fungere midlertidigt

Mange former for sygdom eller tilsvarende tilstande kan være midlertidige. Med en fremtidsfuldmagt vil dit fravær fra virksomheden ikke være lige så indgribende for virksomhedens drift, da du her kan tilkendegive, hvem der skal afløse dig i perioden samt angive retningslinjer for, hvordan vedkommende skal gøre det. På den måde er beslutningen allerede taget på forhånd, hvilket kan medvirke til at undgå problemer og uoverensstemmelser i forbindelse med din afløsning.

 

Kan en fremtidsfuldmagt ophæves?

Når fremtidsfuldmagten er sat i kraft, kan ændring eller tilbagekaldelse ske, hvis du er i stand til at forstå betydningen heraf. Familieretshuset træffer efter anmodning fra dig (fuldmagtsgiver) afgørelse herom.

 

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til at oprette en fremtidsfuldmagt?

Ønsker du at oprette en fremtidsfuldmagt, eller kunne du tænke dig at høre nærmere om mulighederne, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon +45 7015 1000 eller mail@70151000.dk. Vores familieretsadvokater står klar til at rådgive og hjælpe med afsæt i dine interesser og behov.

 

Er du interesseret i at høre mere om oprettelse af fremtidsfuldmagt, så kan du også lytte til vores podcast ”Fremtidsfuldmagt - Hvad skal den indeholde, og hvordan oprettes den?” eller læse mere om fremtidsfuldmagter her.

Søger du sparring og juridisk rådgivning?

Hos HjulmandKaptain er vores advokater specialister i familieret. Kontakt os for at høre nærmere eller læs mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

 

Læs mere

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Ja tak, hold mig opdateret