Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som du kan sætte i kraft en gang i fremtiden, hvis du bliver svækket, syg eller mister evnen til selv at tage vare på dine økonomiske eller personlige forhold.

Fremtidsfuldmagten er et godt alternativ til værgemål, da du med denne har mulighed for selv at bestemme, hvem der skal være fuldmægtig, f.eks. en nær pårørende.

 

Bliver fremtidsfuldmagten sat i kraft, vil den eller de personer, du har valgt, være fremtidsfuldmægtige og kan repræsentere dig og handle på dine vegne.

 

Fremtidsfuldmagten sættes først i kraft efter, der er blevet indhentet en lægelig vurdering af din tilstand.

 

Hvem kan oprette en fremtidsfuldmagt?

For at oprette en fremtidsfuldmagt skal du være fyldt 18 år og være i stand til at forstå konsekvenserne af oprettelsen af den. Hvis du er under værgemål, kan du derfor ikke oprette en fremtidsfuldmagt.

  

5 grunde til at oprette en fremtidsfuldmagt

  1. Du bestemmer selv, hvad den skal indeholde
  2. Du kan foretage bestemmelser omkring alle økonomiske forhold, og du undgår administration i en forvaltningsafdeling, som er det, der sker under værgemål
  3. Du kan foretage bestemmelser om personlige forhold, hvilket du ikke kan i en generalfuldmagt
  4. Den kan iværksættes hurtigt og er anført i personbogen, så der ikke hersker tvivl om fuldmagtsforholdet
  5. Du bestemmer selv, hvem der skal være fuldmægtig, og der er ikke krav om tilsyn fra Familieretshuset

    

Hvem kan du vælge som fremtidsfuldmægtig?

Du kan som udgangspunkt vælge, hvem du vil som fremtidsfuldmægtig. Det er ikke et krav, at du har en bestemt relation til din fremtidsfuldmægtig. Personen skal være over 18 år, må ikke være under værgemål og må ikke selv have en fremtidsfuldmagt, der er sat i kraft. Det er muligt at have såkaldte subsidiære fremtidsfuldmægtige, hvis funktion er at træde til, hvis din primære fremtidsfuldmægtig er nødt til at trække sig tilbage. Du kan også vælge at have flere fremtidsfuldmægtige, som sammen eller hver for sig kan handle på dine vegne.

   

Hvordan sættes fremtidsfuldmagten i kraft?

Din fremtidsfuldmægtig skal anmode Familieretshuset om at sætte fremtidsfuldmagten i kraft. I den forbindelse skal din fremtidsfuldmægtig fremlægge lægeerklæring, erklære at de har talt med dig og din ægtefælle/samlever om angivelse af anmodningen og have underrettet dine nærmeste. Familieretshuset tager herefter stilling til, om fremtidsfuldmagten kan sættes i kraft.

  

Kontakt os

Har du spørgsmål, eller ønsker du at oprette en fremtidsfuldmagt, er du altid velkommen til at kontakte os.

Mangler du advokathjælp?

 

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt og senest den følgende hverdag.

 

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen. Se vores privatlivspolitik her.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev