Fordelingen af børne- og ungeydelsen ændres fra 1. januar 2022 – Hvad betyder det for dig?

Nyhed
22.12.2021

Børne- og ungeydelsen – også kaldet børnepengene eller børnechecken – udbetales, når barnet er under 18 år. Indtil nu er ydelsen automatisk blevet udbetalt til den ene forælder, som typisk er barnets mor. Som noget nyt bliver børne- og ungeydelsen fra den 1. januar 2022 som udgangspunkt delt lige mellem forældre, der har fælles forældremyndighed. Læs mere om de nye regler her.

Forældre der bor sammen får automatisk halvdelen hver

Hvis du bor sammen med barnets anden forælder, og I har fælles forældremyndighed over et barn, betyder de nye regler, at børne- og ungeydelsen automatisk deles lige mellem jer. Dette gælder, uanset om I er gift eller ej.

 

Halvdelen af børne- og ungeydelsen vil derfor blive udbetalt til jeres respektive NemKonto. Såfremt I har samme NemKonto, vil begge halvdele blive indbetalt på den samme konto.

 

Det er ikke muligt at ændre på fordelingen af børne- og ungeydelsen, når I som forældre bor sammen.

 

Forældre der bor hver for sig

Når du ikke bor sammen med barnets anden forælder, afhænger delingen af børne- og ungeydelsen af en række forhold:

 

Hvis I flytter fra hinanden efter den 19. oktober 2021, deles børne- og ungeydelsen som udgangspunkt lige mellem jer, medmindre

  • det kan dokumenteres, at barnet bor 9 ud af 14 dage hos den ene af jer, eller
  • I aftaler, at den ene af jer skal modtage ydelsen alene.

  

Bor I hver for sig, og er I flyttet fra hinanden efter den 19. oktober 2021, får I således som udgangspunkt automatisk en halvdel hver.

 

Hvis I flytter fra hinanden inden den 19. oktober 2021, er det som udgangspunkt den af jer, som allerede modtager ydelsen, der fortsætter med dette, medmindre

  • I har haft samme bopælsadresse i enten hele eller en del af perioden fra og med den 19. oktober 2021 til og med den 21. november 2021, eller
  • det kan dokumenteres, at barnet bor 9 ud af 14 dage hos den ene af jer, eller
  • I aftaler, at ydelsen skal deles lige mellem jer.

  

Bor I hver for sig, og er I flyttet fra hinanden før den 19. oktober 2021, sker der således som udgangspunkt ingen ændringer. Børne- og ungeydelsen bliver fortsat udbetalt til den ene af jer.

 

Hvis I bor hver for sig, kan I dermed vælge at ændre på, hvordan børne- og ungeydelsen bliver udbetalt fra lovens ikrafttræden den 1. januar 2022. Udbetalingen kan enten tillægges en af jer eller deles, så I får udbetalt halvdelen hver. Det er dermed ikke muligt at dele ydelsen i andre forhold.

 

Har du fuld forældremyndighed, får du fortsat hele børne- og ungeydelsen.

 

Hvis børne- og ungeydelsen tillægges den ene forældre

Såfremt I er enige om ændringen, skal den, som vil overdrage sin del af ydelsen til den anden, logge ind på www.borger.dk og oplyse om ændringen.

 

Såfremt I er uenige om ændringen, kan ændringen ske ved, at den, som mener at have krav på ydelsen alene, indsender dokumentation på samværsordningen på www.borger.dk.

 

Du har mulighed for at indsende følgende som dokumentation:

  • En aftaleblanket, der er underskrevet af Familieretshuset
  • En samværsafgørelse fra Familieretshuset eller Ankestyrelsen
  • Et forlig om samvær, for eksempel indgået i Familieretshuset
  • Et retsforlig om samvær, der er tilført retsbogen
  • En dom om samvær fra domstolene eller Familieretten

Det er ikke muligt at ændre udbetalingen af børne- og ungeydelse med andre typer af dokumentation på samvær end ovenstående.

 

Reducering af børne- og ungeydelsen afhænger af indkomst

Børne- og ungeydelsen vil fortsat blive reguleret efter indkomst, hvilket betyder, at du som forælder vil få reduceret børne- og ungeydelsen, hvis du betaler topskat.

 

Reducering af børne- og ungeydelsen vil dog med de nye regler ikke længere være afhængig af ægtefællens indkomst. Det betyder, at ydelsen fremover kun bliver reducereret ud fra modtagerens egne indkomstforhold. Derfor vil du for eksempel fremover kunne få det fulde beløb for din del af ydelsen, selvom din ægtefælle vil få sin del reduceret grundet høj indkomst. 

 

Børne- og ungeydelsen vil blive sat ned, hvis man har et topskattegrundlag over kr. 828.100 i 2022.

 

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning?

Hvis du har spørgsmål eller brug for rådgivning i forbindelse med børne- og ungeydelsen, så er du altid velkommen til at kontakte en af vores familieretsadvokater. De står klar til at hjælpe dig.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev