Mindskning af skatte- og afgiftsgrundlaget i et dødsbo var ikke i strid med loven

Nyhed
17.06.2020

HjulmandKaptain fik ved en dødsbobehandling medhold i en landsretssag om forhøjelse af bobeholdningen. Landsretten ophævede skifterettens afgørelse om, at et dødsbos bobeholdning skulle forhøjes med ca. 4,5 mio. kr. som følge en af række gave- og lånedispositioner. Dispositionerne var foretaget imellem afdøde og hendes arvinger i årene op til hendes død.

Gavebreve og gældsbreve

Afdøde havde inden sin død givet sine børn en række gaver, og der blev oprettet gavebreve, hvoraf det bl.a. fremgik, at afdøde ville betale gaveafgiften på gaverne.

 

Ifølge boafgiftsloven er udgangspunktet, at modtageren af gaven skal betale gaveafgiften, men gavegiver har dog mulighed for at påtage sig denne forpligtelse.

 

Gaveafgiften på gaver til børn er 15% af det samlede beløb, som overstiger det afgiftsfrie gavebeløb inden for et kalenderår. Det afgiftsfrie beløb reguleres hvert år og er i 2020 på 67.100 kr.

 

Gaveafgifterne, som afdøde betalte, var i alt på 4,5 mio. kr., og da hun på tidspunktet ikke kunne betale afgiften, lånte hun i stedet pengene af sine arvinger, som hun tidligere havde givet gaver til.

 

Der blev i den forbindelse lavet gældsbreve svarende til lånebeløbet. Da gavegiver døde, medtog bobestyreren lånene til betaling af gaveafgifterne som et passiv i boopgørelsen med den virkning, at beløbet på 4.5 mio. kr. skulle trækkes fra i bobeholdningen.

 

Skifterettens afgørelse

Skifteretten fandt, at afdøde alene havde påtaget sig gælden for at reducere bobeholdningen og dermed også reducere afgiftsgrundlaget.

 

Skifteretten mente således, at lånene ikke var udtryk for virkeligt ydede lån, og at gaveafgiftsbeløbet derfor ikke kunne medtages som et passiv. Den opgjorte bobeholdning skulle derfor forhøjes med 4.5 mio. kr. svarende til gældsbrevenes samlede størrelse. Afgørelsen blev herefter kæret til landsretten.

 

Landsrettens afgørelse

Herefter blev sagen behandlet i Landsretten, som ophævede kendelsen med henvisning til, at selve gavedispositionen blev effektueret ved, at der var betalt gaveafgift, samt at der var tale om virkeligt ydede lån. Da der var tale om virkeligt ydede og gyldige lån, var dispositionen lovlig, da det er lovligt at fortage dispositioner, der mindsker skatte- og afgiftsgrundlaget, så længe dispositionen rent faktisk foretages.

 

Gældsbrevene kunne derfor medtages i boopgørelsen som et passiv, og beløbet på 4.5 mio. kr. kunne fratrækkes bobeholdningen.

 

Hvad bør du og din familie være opmærksomme på?

Mange familier kan med fordel begynde at overveje i god tid, hvordan man i familien mest effektivt kan videreføre midler til de yngre generationer.

 

Hvis du endnu ikke har gjort dig overvejelser om din arv og behandlingen af dit dødsbo, eller du har spørgsmål i forbindelse med dine overvejelser, er du altid velkommen til at kontakte vores advokater, som har stor erfaring med dødsbobehandling, og som altid står klar til at hjælpe dig.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev