Særeje

Hvis I ikke har oprettet en ægtepagt, før I blev gift eller under jeres ægteskab, har I formuefællesskab/delingsformue.

Det indebærer, at der skal ske en ligedeling af jeres respektive aktiver og passiver ved separation, skilsmisse eller død. I kan læse mere om bodeling her

 

Ønsker I ikke at hele eller dele af jeres respektive formuer skal indgå i ligedelingen ved separation, skilsmisse eller død, skal I oprette en ægtepagt om særeje.

 

Fuldstændigt særeje

I kan lade alle jeres værdier eller dele af dem være omfattet af fuldstændigt særeje. De værdier, der er omfattet af fuldstændigt særeje, bliver ikke delingsformue under nogen omstændigheder, hverken ved separation, skilsmisse eller død, hvorfor denne del af formuen også behandles særskilt ved dødsboskifte. Fuldstændigt særeje udelukker dog ikke den overlevende ægtefælles ret til arv af særejet. Hvis det fuldstændige særeje tilhører førstafdøde, arver ægtefællen halvdelen og eventuelle børn den anden halvdel, men ægtefællen har ikke krav på boslod af denne formue inden arvedelingen, og kan heller ikke sidde i uskiftet bo for så vidt angår denne del af afdødes formue. Det fuldstændige særeje skal skiftes. 

  

Skilsmissesæreje 

Skilsmissesæreje betyder, at I har særeje i tilfælde af, at I bliver separeret eller skilt. Det vil sige, at den pågældende ægtefælle kan beholde den del af formuen, der er omfattet af Skilsmissesærejet i tilfælde af skilsmisse, mens formuen bliver til delingsformue, hvis en af jer dør. Det kan eksempelvis være relevant, hvis du medbringer store værdier i ægteskabet og ikke ønsker, at din ægtefælle skal have del i dem ved skilsmisse, men hvor værdierne skal indgå i delingsformuen ved død.

 

Vær i denne forbindelse opmærksom på at værdierne i en selvstændig virksomhed er en del af jeres fælles formue og derfor også skal deles ved skilsmisse. Ønsker I at sikre, at virksomheden kan videreføres uændret efter en skilsmisse, skal der oprettes særeje over disse værdier.

 

Vi anbefaler sjældent rent skilsmissesæreje, men i stedet en kombination af fuldstændigt særeje og skilsmissesæreje.

 

Kombinationssæreje

I kan kombinere fuldstændigt særeje og skilsmissesæreje på mange måder. Måske ønsker I, at fuldstændigt særeje kun skal omfatte nogle af ejendelene, mens andre skal omfattes af skilsmissesærejet.

Ud over at oprette testamente kan I også via en ægtepagt sørge for, at den længstlevende ægtefælle står bedre økonomisk ved den andens død.

 

I kan ved et kombinationssæreje bestemme, at skilsmissesærejet ved den førstafdødes død skal være delingsformue for den førstafdøde, men fuldstændigt særeje for den længstlevende ægtefælle. Det vil betyde, at den længstlevende ægtefælles formue ikke skal indgå i ligedelingen ved dødsfaldet, men alene den førstafdødes ægtefælles formue skal deles. På den måde sikres den længstlevende bedst muligt økonomisk.

I ægteskaber med sær- og fællesbørn kan I med en kombination af testamente og kombinationssæreje bl.a. sikre, at den længstlevende kan blive boende i den tidligere fælles bolig, indtil de yngste børn er vokset op.

  

Forskellige former for særeje

Særejet behøver ikke omfatte hele jeres formue.

 

Særejet kan omfatte enkelte aktiver, f.eks. et sommerhus eller en brøkdel af et aktiv.

 

Særejet kan også omfatte de første f.eks. 100.000 kr. af den enes formue, mens den resterende del af ægtefællens formue er delingsformue. Derudover kan særejet aftrappes over tid.

 

I kan i en ægtepagt aftale, at jeres pensioner skal indgå i ligedelingen ved separation eller skilsmisse, da pensioner som udgangspunkt efter reglerne skal holdes uden for ligedelingen.

 

Du kan læse mere om ægtepagter under siden pension

 

Vi tilbyder et Gratis Familietjek, hvor vi sammen gennemgår din situation og drøfter, hvilke muligheder der vil være bedst for lige netop dig og din ægtefælle.

 

Såfremt du har spørgsmål til særeje eller ønsker et gratis familietjek, er du altid meget velkommen til at kontakte os på telefon 7015 1000 eller mail@70151000.dk

Mangler du advokathjælp?

 

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt og senest den følgende hverdag.

 

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen. Se vores privatlivspolitik her.

Mangler du advokathjælp?

 

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt og senest den følgende hverdag.

 

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen. Se vores privatlivspolitik her.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev