Særeje

Fuldstændigt særeje

I kan lade alle jeres værdier eller dele af dem være omfattet af fuldstændigt særeje. De værdier, der er omfattet af fuldstændigt særeje, bliver ikke fælleseje under nogen omstændigheder, hverken ved skilsmisse eller død, hvorfor denne del af formuen også behandles særskilt ved dødsboskifte. Fuldstændigt særeje udelukker dog ikke den overlevende ægtefælles ret til arv af særejet. Hvis det fuldstændige særeje tilhører førstafdøde, arver ægtefælle halvdelen og eventuelle børn den anden halvdel, men ægtefællen har ikke krav på boslod af denne formue inden arvedelingen, og kan heller ikke sidde i uskiftet bo for så vidt angår denne del af afdødes formue. Det fuldstændige særeje skal skiftes. 

Skilsmissesæreje 

Skilsmissesæreje betyder, at I har særeje i tilfælde af, at I bliver separeret eller skilt. Det vil sige, at den pågældende ægtefælle kan beholde den del af formuen, der er omfattet af Skilsmissesærejet i tilfælde af skilsmisse, mens formuen bliver til fælleseje, hvis en af jer dør. Det kan eksempelvis være relevant, hvis du medbringer store værdier i ægteskabet og ikke ønsker, at din ægtefælle skal have del i dem ved skilsmisse, men hvor værdierne skal indgå i fællesejet ved død.

Vær i denne forbindelse opmærksom på at værdierne i en selvstændig virksomhed er en del af jeres fælles formue og derfor også skal deles ved skilsmisse. Ønsker I at sikre, at virksomheden kan videreføres uændret efter en skilsmisse, skal der oprettes skilsmissesæreje over disse værdier.

Eller en kombination…

I kan kombinere fuldstændigt særeje og skilsmissesæreje på mange måder. Måske ønsker I, at fuldstændigt særeje kun skal omfatte nogle af ejendelene, mens andre skal omfattes af skilsmissesærejet.

Ud over at oprette testamente kan I også via en ægtepagt sørge for, at den længstlevende ægtefælle står bedre økonomisk ved den andens død. I ægteskaber med sær- og fællesbørn kan I med en kombination af testamente og kombinationssæreje bl.a. sikre, at den længstlevende kan blive boende i den tidligere fælles bolig, indtil de yngste børn er vokset op.

Du kan læse mere om ægtepagter under punkterne Pension samt Gaveægtepagt eller gå tilbage til Ægtepagt.

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, er du altid meget velkommen til at kontakte os på telefon 7015 1000 eller mail@70151000.dk

Kontakt

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du spørgsmål, eller ønsker du at vide mere om særeje?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil I vide mere omkring oprettelse af ægtepagt, så udfyld felterne. Så kontakter vi jer hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.