Erstatning efter vold

Efter Offererstatningsloven er der mulighed for at opnå erstatning via Erstatningsnævnet, hvis man har været udsat for vold eller krænkelse.

Det er blandt andet en betingelse for at få erstatning:

  • At skaden er sket ved en overtrædelse af straffeloven
  • At der er tale om personskade
  • At hændelsen er anmeldt til politiet uden unødigt ophold (normalt indenfor 72 timer)
  • At man har fremsat krav om erstatning overfor skadevolderen under en eventuel straffesag mod skadevolderen
  • At man har fremsat krav overfor Erstatningsnævnet senest 2 år efter, at skaden er sket. Hvis der er afsagt dom i straffesagen, er fristen 2 år fra den endelige dom

Man kan få erstatning, selvom gerningsmanden er ukendt eller ikke kan findes.

Erstatningen udmåles efter Erstatningsansvarsloven.

I forbindelse med straffesagen mod skadevolderen kan du få en beskikket bistandsadvokat, der hjælper dig med at opgøre dit erstatningskrav.

Kontakt vores erstatningsafdeling

Vi har kontorer i Aalborg, Aarhus Frederikshavn og Hjørring.

Kontakt

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Ønsker du at få en erstatningsadvokat til at se på din sag?

Book et gratis møde i dag

Ønsker du en samlet vurdering af dine muligheder for erstatning og forsikring, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt for at aftale et uforpligtende møde.