Erstatning for patientskader

Hvis du påføres en skade i forbindelse med undersøgelse eller behandling, kan du være berettiget til erstatning. Det samme gælder efterladte.

Erstatning betales:

  • Hvis det må antages, at en erfaren specialist på det pågældende område ville have handlet anderledes ved undersøgelse, behandling eller lignende, hvorved skaden ville være undgået.
  • Hvis skaden skyldes fejl eller svigt i teknisk apparatur eller andet udstyr, der har været anvendt ved eller i forbindelse med undersøgelse, behandling eller lignende.
  • Hvis skaden ud fra en efterfølgende vurdering kunne være undgået ved hjælp af anden til rådighed stående behandlingsteknik eller behandlingsmetode, som ud fra et medicinsk synspunkt ville have været ligeså effektiv behandling af sygdommen.
  • Hvis der er indtruffet komplikationer, som er mere omfattende, end hvad en patient med rimelighed må tåle set i forhold til grundsygdommen.

Patientskader skal anmeldes til Patienterstatningen, der træffer afgørelse om, hvorvidt skaden anerkendes. Hvis skaden anerkendes, udmåles erstatning efter Erstatningsansvarsloven.

Afgørelser fra Patienterstatningen kan påklages til Patientskadeankenævnet.

Afgørelser fra Patientskadeankenævnet kan indbringes for domstolene. Fristen for anlæggelse af retssag er 6 måneder.

Det er vigtigt, at ovennævnte frister overholdes.

Har du spørgsmål, eller ønsker du rådgivning i forbindelse med din patientskade, er du altid velkommen til at kontakte os. Kontakt vores erstatningsafdeling

Vi har kontorer i Aalborg, Aarhus Frederikshavn og Hjørring.

Kontakt

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du brug for en advokat ifm. erstatning for patientskade?

Få en gratis vurdering af din personskadesag

Ønsker du en samlet vurdering af dine muligheder for erstatning og forsikring, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt for at aftale et uforpligtende møde.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.