Generalforsamlinger

Generalforsamlinger

De overordnede beslutninger i selskaber, foreninger m.v. træffes på general-forsamlingen, hvor ejerne – anpartshavere, aktionærer, foreningsmedlemmerne m.v. – mødes.

Der er en række formelle regler, som skal iagttages i forbindelse med indkaldelse til og afviklingen af en generalforsamling. Iagttages disse regler ikke, kan det i værste fald betyde, at generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig og at eventuelle beslutninger som måtte blive truffet er ugyldige.

HjulmandKaptain har stor erfaring med at assistere med udarbejdelse af indkaldelse til generalforsamlinger, herunder sikre at dette sker korrekt og rettidigt, og at de beslutningsforslag som skal fremsættes på generalforsamlingen er korrekt udformet. I den forbindelse har HjulmandKaptians advokater også stor ekspertise med hensyn til at formulere vedtægter og konkrete ændringsforslag til de enkelte vedtægtsbestemmelser.

Selvom der er tale om et selskab med et begrænset ejere, skal man være opmærksom på, at hvis der er optræk til uenighed mellem ejerne, er det vigtigt at generalforsamlingen ledes på en professionel og kompetent måde, således at man så vidt muligt undgår, at der opstår uløselige eller mere omfattende konflikter i ejerkredsen.

En række af HjulmandKaptains advokater har en bred viden om og erfaring med at fungere som dirigent på generalforsamlingen i alt fra små og mellemstore selskaber op til store børsnoterede selskaber, og kan således bistå med at generalforsamlingerne bliver afviklet på en hensigtsmæssig måde, hvor lovgivningens regler bliver overholdt.

Endelig kan HjulmandKaptain også bistå med udformning af referater af generalforsamlinger, idet der også her er en række formalia, der skal iagttages. HjulmandKaptains advokater assisterer naturligvis også med anmeldelse og registrering af de trufne beslutninger, herunder særligt i forhold til lovpligtig registreringer i Erhvervsstyrelsen.

 

Kontakt

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du brug for en advokat med speciale i selskabsret?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Udfyld felterne, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her