Foreninger

Foreninger

Inden for foreningsretten sondrer man mellem foreninger med økonomisk formål og de såkaldte ideelle foreninger. Lovgivningen på begge foreningsområder er meget sparsom, og en stor del af de regler, der gælder for foreninger, følger af retspraksis.

Grupper af foreningen er meget bred, og rummer blandt andet foreninger med et socialt, politisk, kulturelt eller humanitært formål (for eksempel idrætsklubber, fagforeninger, brancheforeninger, partiforeninger, spejderbevægelser, kunst- og teaterforeninger m.v.), andelsboligforeninger, indkøbs-, salgs- og produktionsforeninger, herunder for eksempel også bestillingskontorer, indkøbscentraler og administrationskontorer, uanset om disse kun betjener foreningen medlemmer eller om man også tilbyder sin service til udenforstående. 

For medlemmerne af en forening er det naturligvis vigtigt, at foreningen oprettes i overensstemmelse med de ønsker og de formål, medlemmerne har med at stifte foreningen. Tilsvarende er det afgørende, at foreningen i sit virke – uanset om den har et økonomisk formål eller er en ideel forening – drives i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastsat i vedtægterne og i lovgivningen. Endelig er det således, at foreninger dog ofte skal anmeldes og registreres i Erhvervsstyrelsen og/eller hos SKAT, og i den forbindelse er det afgørende at få sat foreningen ind i den rette kategori.  

Særligt for de foreninger, der har et økonomisk formål skal man være opmærksom på, at man er registreringspligtige efter lov om erhvervsdrivende virksomheder, såfremt det er således, at medlemmerne ikke hæfter personligt, uden begrænsning og solidarisk. Sørger men ikke for at få foreningen registreret, anses foreningen ikke for stiftet. I så fald vil man risikere, at medlemmerne alligevel kan komme til at hæfte personligt for foreningens aktiviteter.  

HjulmandKaptains erhvervsadvokater har stor ekspertise og erfaring med stiftelse og registrering af foreninger, ligesom vi ofte hjælper foreninger med forberedelse og afholdelse af generalforsamlinger m.v. Dette gælder især, hvis der skal træffes større og mere indgribende beslutninger vedrørende foreningens forhold.

Kontakt

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du brug for en advokat med speciale i selskabsret?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Udfyld felterne, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her