Anmeldelse og registrering af selskaber i Erhvervsstyrelsen

Anmeldelse og registrering af selskaber i Erhvervsstyrelsen

Når et selskab eller en erhvervsdrivende fond stiftes, skal det anmeldes og registreres i Erhvervsstyrelsen, før det kan anses for stiftet, og før selskabet kan drive virksomhed i eget navn. Registreres selskabet ikke, vil stifterne hæfte for og dermed være ansvarlige for de forpligtelser, det nystiftede men ikke registrerede selskab påtager sig. 

Træffes der i et selskab eller en erhvervsdrivende fond beslutning om ændring af selskabets vedtægter, skal dette anmeldes til og registreres i Erhvervsstyrelsen og de ændrede vedtægter skal indsendes til Erhvervsstyrelsen. Dette gælder for eksempel også, hvis der blot er tale om, at man skal have registreret et ekstra bi-navn eller have udvidet sin formålsbestemmelse. 

Tilsvarende skal det anmeldes og registreres i Erhvervsstyrelsen, hvis der sker udskiftning i bestyrelsen eller direktionen for et selskab. 

Sker der overdragelse af kapitalandele i et selskab, skal dette anmeldes til og registreres i Erhvervsstyrelsen (ejerregisteret), såfremt der er tale om overdragelse af en ejerandel, der udgør 5% eller mere af selskabskapitalen. Læs mere om registreringer i Ejerregisteret her.

Langt de fleste registreringer kan foretages online via www.virk.dk, men enkelte forhold skal fortsat anmeldes via en papirblanket. Undlader man at foretage en lovpligtig registrering i Erhvervsstyrelsen, kan man for det første blive erstatningsansvarlig, og man kan efter selskabsloven blive pålagt en bøde.

  Anmeldelsesfrist   Gebyr (on-line)   Gebyr (blanket)  
Stiftelse    4 uger DKK 670 DKK 2.150
Vedtægtsændring   4 uger DKK 180 DKK 340
Kapitalforhøjelse 4 uger DKK 180 DKK 340
Fusion og spaltning   4 uger DKK 180*) DKK 340
Likvidation (opløsning)    2 uger DKK 180**) ./.
Overdragelse af kapitalandele 2 uger DKK 0 DKK 0


  *)  Gebyr pr. selskab, der deltager i fusionen/spaltningen
**)  Gebyr ved offentliggørelse

Kontakt

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du brug for en advokat med speciale i selskabsret?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Udfyld felterne, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.