BNBO - påbud og forbud

Ejer du jord, der er udpeget som BNBO?

Da beskyttelsen af drikkevandet er en højtstående prioritet, ønsker Folketinget at reducere brugen af pesticider tæt ved vandboringer. Områderne kaldes boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Dette har resulteret i, at Miljø- og Fødevareministeriet har udpeget indsatsområder og registreret BNBO i hele landet.

Derfor bør du som lodsejer overveje følgende:

  1. Er det tekniske grundlag for BNBO på din ejendom i orden?
  2. Hvis BNBO-udpegelsen på din ejendom er berettiget, hvilken rådighedsbegrænsning vil kommunen da pålægge dig (den konkrete indsatsplan for din ejendom), og hvilken erstatning har du i så fald krav på?

Bliver din ejendom pålagt rådighedsbegrænsninger?
Kommunerne er blevet pålagt at udføre arbejdet inden 2022, og der er derfor allerede en række lodsejere, der er blevet varslet om, at de på deres ejendom vil blive pålagt rådighedsbegrænsninger.

Er du i tvivl om, hvorvidt du vil blive påvirket af BNBO, kan du her se et kort over BNBO-arealerne

Hvis der er udsigt til, at du som lodsejer vil blive udsat for rådighedsbegrænsninger, er det vigtigt, at grundlaget herfor er i orden. Hos HjulmandKaptain tilbyder vi en uforbindende gennemgang af din sag for at sikre, at den håndteres bedst muligt. Du kan udfylde vores kontaktformular her, så kontakter vi dig for nærmere dialog.

Rådighedsbegrænsninger og erstatning i forbindelse med BNBO
De rådighedsbegrænsninger, som en kommune kan pålægge en lodsejer i forhold til brugen af sprøjtemidler på lodsejerens ejendom, kan ske med hjemmel i enten miljøbeskyttelseslovens § 24 eller § 26 a. Rådighedsbegrænsningen vil ofte ske som et forbud eller et påbud mod anvendelsen af pesticider og nitrater på BNBO-arealerne.

Kan der ikke opnås enighed om, hvilken erstatning lodsejeren skal have, skal erstatningsudmålingen indbringes for Taksationskommissionen. Er der uenighed om, hvorvidt der skal pålægges rådighedsbegrænsninger, skal sagen indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Få en juridisk vurdering
Hos HjulmandKaptain har vi et team af advokater, som kan rådgive dig i tilfælde af, at du som lodsejer er blevet pålagt rådighedsbegrænser. Vi hjælper med at skabe overblik over sagen, så du får de bedste vilkår for at modtage den korrekte erstatning.

Vi hjælper blandt andet med:

  • At vurdere om grundlaget for rådighedsbegrænsningen er til stede
  • At vurdere om de forvaltningsretlige regler er overholdt
  • At deltage i forhandling med kommunen om frivillig aftale
  • At udmåle erstatning
  • At deltage i taksationsforretninger
  • At klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet
  • Domstolsbehandling

Du er velkommen til at kontakte os direkte eller udfylde vores kontaktformular nedenfor, så kontakter vi dig for en nærmere og uforpligtende dialog om din sag.

Kontakt

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Bliv kontaktet vedrørende din sag om BNBO

Vores advokater står klar til at hjælpe

Udfyld felterne, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her