IPR-TECH Netværk - Bliv en del af et netværk med immaterialret og teknologi i centrum

Sidder du i en stilling, hvor immaterialretten er en væsentlig del af dit daglige arbejde? Bliver du udfordret og samtidig motiveret af den teknologiske udviklings fremdrift og betydning i erhvervslivet?

Så er denne netværksgruppe måske noget for dig.

Du bliver en del af et professionelt og dedikeret netværk, hvor omdrejningspunktet er erfaringsudveksling, faglige indlæg og samtaler om de problemstillinger, virksomheder møder i en hverdag, hvor immaterialretten er aktuel som aldrig før og it og teknologi en integreret del af enhver virksomhed.

Netværket henvender sig til virksomhedsejere, iværksættere og in-house jurister samt alle, der til daglig beskæftiger sig med arbejdsopgaver, hvor immaterialretten gør sig gældende.

Hvorfor IPR-TECH Netværk?
I Danmark er vores vigtigste ressource evnen til at tænke innovativt og få nye ideer. Af samme årsag er et af tidens vigtigste mantraer, at vi i Danmark ”skal leve af vores forskning og viden”. Ord som disruption er blevet optaget i den danske ordbog, og for nylig har undervisningsminister Merete Riisager (LA) udtalt, at regeringens ambition er, at de danske børn skal lære at computerkode i folkeskolerne.

I kølvandet på ambitionen om at blive førende inden for innovation og forskning opstår behovet for immaterialretlig beskyttelse. En ikke-beskyttet idé er en foræring til konkurrenterne og vil ofte medføre store tab for virksomheden i form af tabte investeringskroner.

Dette netværk ser vi derfor som højaktuelt og et netværk, der vil kunne skabe værdi for både dig og den virksomhed, du repræsenterer.

Faglighed i fokus
Netværket tager sit afsæt i nedenstående retsområder, som tilsammen udgør et solidt grundlag for at kunne behandle problemstillinger inden for IPR og teknologi.

Varemærkeloven: Beskyttelse af virksomhedens identitet
Designloven: Beskyttelse af udseendet på virksomhedens produkter
Patentloven: Beskyttelse af teknikken bag virksomhedens produkter og fremstillingsprocesser
Ophavsretsloven: Beskyttelse af kunstneriske værker, herunder film, musik, software mv.
Markedsføringsloven: Beskyttelse mod illoyal og skadende adfærd fra konkurrenterne
Persondataforordningen: Beskyttelse og behandling af personoplysninger
Lov om forretningshemmeligheder: Beskyttelse af privilegeret information

Det er ligeledes med udgangspunkt i ovenstående retsområder, at vores specialister holder faglige indlæg under netværksmøderne, både med henblik på videndeling og på at skabe en ramme for den videre dialog. Foruden indlæggene vil der på møderne blive diskuteret aktuelle sager fra medierne og afholdt workshops, hvor mulighederne for at screene diverse databaser for eksisterende rettigheder vil blive gennemgået, ligesom der vil blive givet tips og tricks til, hvordan du foranstalter dine egne ansøgninger om varemærke- eller designbeskyttelse.

Efter møderne udleveres det anvendte materiale. Netværksmøderne vil typisk have en varighed af 3-4 timer, og vil blive afholdt 4 gange om året på HjulmandKaptains kontor i Aalborg.

Konstant sparring og videndeling
Som medlem af IPR-TECH Netværket får du desuden adgang til vores IPR-TECH Forum på LinkedIn, hvor du løbende vil få nyheder om IPR og teknologi, praktiske informationer om nye lovforslag, praksisændringer samt værktøjer til rettighedsansøgninger.

Derudover har du i dette lukkede forum mulighed for at stille spørgsmål, udveksle erfaringer og sparre med de andre medlemmer i netværket. På den måde kan du og de andre konstant drage nytte af hinandens erfaringer og viden.

Når du er medlem af IPR-TECH Netværket får du ligeledes stillet en særlig hotline til rådighed. Her sidder en af vores specialister klar til at rådgive dig om en given problemstilling inden for IPR og teknologi.

Medlemspris
Medlemsprisen for IPR-TECH Netværket er 4.995 kr. ekskl. moms/årligt. Er der flere medlemmer fra samme virksomhed gives 25 % rabat på den samlede opkrævning af kontingentet. Tilmelding er bindende for et år ad gangen. Første møde er dog gratis og uforpligtende.

Lyder det som noget for dig?
Lyder IPR-TECH Netværket som noget for dig og din virksomhed? Så tilmeld dig netværket via mail til: usk@70151000.dk. Der er begrænsede antal pladser.

Har du spørgsmål, eller kunne du tænke dig at høre nærmere om netværket, er du velkommen til at skrive eller ringe til Jonas Rubien på mail: jru@70151000.dk eller tlf.: +45 2214 1079 

 

Kontakt