Irma-pigen og Den Lille Havfrue – Kunstnerisk frihed eller krænkelse af rettigheder?

Nyhed
06.12.2023

Den 5. december 2023 afsagde Sø- og Handelsretten kendelse i sagen om kunstgalleriet Artpushers anvendelse af den velkendte ”Irmapige” på såvel kunstværker som merchandiseprodukter. Sagen var anlagt som en forbudssag og handlede om, hvorvidt Coop kunne afskære brugen af Irmapigen som en del af værkerne.

Kort om sagen

Kort efter Coop annoncerede, at Irmabutikkerne skulle lukke, begyndte Artpusher at inkorporere Irmapigen som en del af designet på en række produkter, hvor hun optrådte i mere eller mindre flatterende situationer. 

 

Disse design blev solgt som plakater og oliemalerier og gengivet på en lang række produkter såsom T-shirts, sweatshirts, kopper, muleposer mv. samt solgt online og i fysiske butikker.

 

Hvem har rettighederne?

Det er Coop, der ejer rettighederne til varemærket til Irmapigen, og Coop gjorde derfor gældende, at Artpushers brug af varemærket på sine produkter udgjorde en utilbørlig kommerciel udnyttelse og grov renommésnyltning i strid med varemærkeloven, ophavsretsloven og markedsføringsloven.

 

Artpushers synspunkter

Artpusher gjorde derefter gældende, at der ikke forelå en krænkelse, idet Artpushers illustrationer af Irma-pigen var udtryk for egne kunstneriske værker, og herved et selvstændigt værk, hvorfor Artpusher mente at have ret til at udnytte disse. Dertil gjorde Artpusher yderligere gældende, at værkerne måtte anses som parodier og satire, at Irmapigen alene var udsmykning, og der skulle tages hensyn til Artpushers kunstneriske ytringsfrihed.

 

Rettens vurdering

Sø- og Handelsretten fandt imidlertid, at Artpushers varer med motiverne blev markedsført med reference til Irma. Uanset at Artpusher havde ændre Irmapigens udtryk og fremtoning, fandt Sø- og handelsretten, at alle motiverne lignede Coops og Irmas varemærker.

 

Herefter henviste Sø og Handelsretten til, at Artpushers motiver ikke alene var udsmykning, men at de blev brugt aktiv i markedsføringen af produkterne.

 

Der forelå derfor en systematisk og utilbørlig kommerciel udnyttelse af varemærkernes tiltrækningskraft og herved en krænkelse af Coop og Irmas varemærker.

 

Sø- og handelsretten afviste samtidig, at hensyn til ytringsfriheden og den samfundsmæssige relevans, som visse af motiverne havde, kunne begrunde, at der ikke forelå en krænkelse, idet omfanget af Artpushers kommerciel udnyttelse af varemærkerne ikke var et beskyttet hensyn, når det blev afvejet over for hensynet til Coops rettigheder og interesser.

 

Perspektivering til andre sager

Modsat sagen om Den Lille Havfrue, hvor Berlingske blev frifundet med henvisning til ytringsfrihed og et parodiprincip i dansk ophavsret, efter havde bragt en karikaturtegning og et fotografi af Den Lille Havfrue, blev Artpusher altså pålagt ikke at bruge motiverne i denne sag.

 

Afgørelsen viser, at hensynet til kunst, ytringsfrihed og parodier ikke altid slår hensynet til rettighedshaverne, når der foreligger en kommerciel udnyttelse af disses immaterielle rettigheder.

 

Det skal herudover bemærkes, at der næppe gælder en generel parodiundtagelse inden for varemærkeretten, som vi kender det fra ophavsretten. Sø- og Handelsretten forholder sig ganske vist ikke direkte til dette i præmisserne til kendelsen, men fastslår generelt:

 

”Desuden findes den systematiske, kontinuerlige kommercielle udnyttelse at have et sådant massivt omfang, at hensyn til ytringsfriheden og den samfundsmæssige relevans, som visse af motiverne har, ikke kan begrunde denne udnyttelse, når det afvejes over for hensynet til Coops rettigheder og interesser.”

 

Dommen illustrerer derfor, at selvom der for nyligt er afsagt en række omtalte domme, hvor rettighedshaverne har tabt med henvisning til hensynet til ytringsfriheden, så er udgangspunktet fortsat, at rettighedshaverne vil kunne håndhæve deres immaterielle rettigheder – ultimativt ved dom.

 

Lad HjulmandKaptains specialister i immaterialret hjælpe dig

Har du brug for råd og vejledningen eller en vurdering af, hvorvidt dine produkter adskiller sig fra eller krænker andres varemærker, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev