Jonas Rubien

Advokat (L), Fagchef IPR

Kontaktoplysninger
Mobil: +45 2393 5305
Telefon: +45 7221 1659
LinkedIn:
Beskrivelse

Jonas Rubien er uddannet jurist fra Aalborg Universitet i 2015, hvor han skrev speciale i designbeskyttelse og måden, hvorpå man beskytter industrielle produkters udseende. Jonas kommer fra en stilling hos Patent- og Varemærkestyrelsen, hvor han har opnået et indgående kendskab til immaterialretten, herunder særligt reglerne for beskyttelse af virksomheders varemærker og forretningskendetegn.

Jonas sidder i dag i HjulmandKaptains afdeling for IPR & Technology, hvor han som advokat primært beskæftiger sig med rådgivning inden for de erhvervsretlige discipliner. I relation til immaterialretten beskæftiger Jonas sig bl.a. med ophavsret, varemærkeret, designret og er specialiseret i følgende sagstyper:

 • Produktefterligninger
 • Efterligning af forretningskendetegn
 • Uberettiget brug af billeder
 • Kopiering af forretningskoncepter
 • Ulovlig spredning af musik, film og tekst
 • Illoyal markedsføring
 • It- og teknologibaserede aftaler
 • Licens- og vedligeholdelsesaftaler
 • Håndtering af data og knowhow
 • Forretningshemmeligheder
 • Domæneklagesager
Primære arbejdssted Frederikshavn

Kontaktoplysninger

Mobil

+45 2393 5305

Telefon

+45 7221 1659

Mail

Ulla Skjødt

Advokatsekretær

Telefon
Mail