Varemærke var hverken velkendt eller krænket

Nyhed
09.10.2023

Højesteret har den 4. oktober 2023 sat punktum i en omtalt varemærkesag, hvor Højesteret både skulle tage stilling til kriterierne for velkendthed og indholdet af den varemærkeretlige krænkelsesvurdering. Læs her, hvad du skal være opmærksom på som rettighedshaver, og hvordan du opnår beskyttelse mod snyltning på dit renommé.

Et velkendt varemærke nyder en særlig beskyttelse mod renommésnyltning. Som rettighedshaver er det derfor en fordel for dig, hvis dit varemærke anses for velkendt, men hvilke kriterier skal du opfylde, for at dit varemærke kan anses som velkendt?

 

I den konkrete sag skulle Højesteret vurdere, hvorvidt T. Hansen Gruppen med mærkerne OUTTREK og OUTTREK TECHNOLOGY havde krænket Trek Bicycle Corporations EU-varemærke, TREK.

 

Sagsøgers mærke Sagsøgte mærke
TREK

OUTTREK 
OUTTREK TECHNOLOGY

 

Hvornår er et varemærke velkendt?

I første omgang skulle retten tage stilling til, om varemærket TREK var velkendt og som følge heraf omfattet af den udvidede beskyttelse i varemærkeloven.

 

Hertil bemærkede Højesteret indledningsvist, at EU-domstolen tidligere har udtalt, at et EU-varemærke kan anses for velkendt, når mærket enten er kendt af den brede offentlighed eller en mere specialiseret kreds.

Der kan i den forbindelse ikke stilles krav om, at varemærket er kendt af en bestemt procentdel af den relevante offentlighed, men den krævede bekendthed må anses for nået, når varemærket er kendt af en betydelig del af den relevante del af offentligheden.

 

Alle relevante omstændigheder skal med i vurderingen af, om noget er velkendt

Højesteret bemærkede herudover, at der ved vurderingen af velkendthed skal tages hensyn til alle relevante omstændigheder, ”navnlig varemærkets markedsandel, intensiteten, den geografiske udstrækning og varigheden af brugen af varemærket samt størrelsen af de investeringer, som virksomheden har foretaget for at fremme varemærket”.

 

I den konkrete sag havde sagsøgeren fremlagt dokumentation for påstået velkendthed i form af bl.a. omsætningstal, markedsføringsmateriale og brancheerklæringer. Alligevel fandt Højesteret, ud fra en konkret vurdering, at sagsøgeren ikke havde bevist, at TREK var velkendt i Danmark eller resten af EU.

 

Du skal selv bevise, at varemærket er velkendt

Dommen illustrerer, for så vidt angår velkendthed, at der stilles strenge beviskrav til, hvornår et varemærke kan anses for velkendt.

 

I den forbindelse er det værd at fremhæve, at en markedsundersøgelse kan være et rigtigt stærkt bevis jf. tidligere afgørelser på området.

 

Hvornår er varemærker forvekslelige?

Idet Højesteret kunne konkludere, at TREK ikke nød udvidet beskyttelse som et velkendt varemærke, skulle retten tage stilling til, om der forelå en krænkelse ud fra det almindelige princip om forvekslelighed.

Hertil bemærkede Højesteret, at der ud fra en helhedsvurdering ikke var grundlag for at antage, at der var risiko for, at omsætningskredsen ville kunne forveksle mærkerne med hinanden.

Retten har i den forbindelse forventeligt lagt vægt på, om mærkerne ud fra en visuel, lydlig og begrebsmæssig vurdering kan siges at skabe en risiko i markedet for, at omsætningskredsen kan forveksle TREK med OUTTREK.

 

Dette fandt retten ikke var tilfældet.

 

Herudover bemærkede Højesteret, at der ikke var holdepunkter for at antage, at omsætningskredsen ville kunne tro, at der var en kommerciel forbindelse mellem de pågældende virksomheder. Højesteret lagde i den forbindelse særlig vægt på, at omsætningskredsen for sagsøgers produkter er hel- og halvprofessionelle sportsudøvere og til motionister, der ”må antages at have et ikke ubetydeligt kendskab til mærker”.

 

Vurderingen sker på baggrund af et konkret skøn

For så vidt angår forvekslelighedsvurderingen er sagen interessant, idet den illustrerer, at den varemærkeretlige krænkelsesvurdering er bundet op på et konkret skøn, hvor der tages hensyn til en række faktorer, herunder hvor ”opmærksomme” den relevante omsætningskreds kan siges at være.

 

Havde der været tale om et produkt, der havde henvendt sig til en bredere omsætningskreds med en lavere grad af mærkemæssig bevidsthed, kunne sagen muligvis være faldet anderledes ud.

 

Du kan læse Højesterets dom her

 

Lad HjulmandKaptains specialister i immaterialret hjælpe dig

Står du i en lignende situation, hvor dit varemærke muligvis er blevet krænket, eller har du spørgsmål til beskyttelse af dine produkter, services mv., så er du altid velkommen til at kontakte HjulmandKaptains specialister i immaterialret.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev