Skal regioner betale licens for at vise TV-udsendelser på hospitaler?

Nyhed
04.09.2023

Skal en region betale vederlag, når de giver patienter, personale og pårørende adgang til public-service radio- og tv-udsendelser på hospitaler?

 

Dette var spørgsmålet, som Vestre Landsret skulle tage stilling til i denne sag.

I perioden 2019 til og med 2022 havde region Midtjylland valgt at give adgang til public-service radio- og tv-udsendelser på sengestuer, venteværelser og personalerum på sine hospitaler.

 

Som følge heraf lagde Copydan Verdens TV - på vegne af rettighedshaverne - sag an mod Region Midtjylland med påstand om betaling af vederlag herfor. Reglerne er nemlig sådan, at det som udgangspunkt kræver en licensbetaling at vise TV eller fremføre musik i det offentlige rum.

 

Spørgsmål i sagen

Først skulle landsretten tage stilling til, om handlingen foretaget af region Midtjylland krævede rettighedshavernes accept og dermed en licensbetaling.

 

Dette krævede, at landsretten tog stilling, hvorvidt der forelå en overføring til almenheden efter ophavsretslovens § 2, stk. 3 og 4.

 

Herudover skulle landsretten vurdere, om Region Midtjylland rettede disse mod et nyt publikum ved at give patienter, besøgende og ansatte adgang til TV-udsendelserne, det vil sige mod et publikum, som indehaverne af ophavsrettigheden ikke havde taget i betragtning, da de tillod den første overføring til almenheden af deres værk.

 

Copydans synspunkter

Copydan påstod, at Region Midtjyllands brug af TV- og radioapparater og tablets udgjorde en overføring til almenheden, som krævede tilladelse fra Copydan, jf. ophavsretslovens § 2.

  

Copydan argumenterede for, at tilvejebringelsen af TV og lignende udstyr på hospitalerne udgjorde en bred distribution til offentligheden, idet mange tusinde patienter, besøgende og ansatte dermed fik adgang til at se og lytte til TV og radio på hospitalet. En videreformidling som rettighedshaverne ikke havde accepteret eller givet tilladelse til, hvorfor regionen skulle betale et yderligere vederlag hertil.

 

Regionens synspunkter

Region Midtjylland var uenig i Copydans synspunkter og anførte blandt andet, at public-service rettighedshaverne ikke skulle have ret til ekstra betaling for, at de borgere, som er indlagt eller blot i løbet af dagen befinder sig på Region Midtjyllands hospitaler, kan se de danske public service-kanaler, som de allerede har betalt til via licens og skat.

 

Herudover anførte regionen, at visningen ikke kunne kvalificeres som en overføring til almenheden, idet der ifølge regionen ikke var tale om videreformidling til et ”nyt publikum”.

 

Landsrettens vurdering

Landsretten fandt, at videreudsendelsen af TV- og radiosignalerne skete via hospitalernes egne netværk og derved ved anvendelse af en særlig teknisk fremgangsmåde, der adskilte sig fra den, der hidtil har været anvendt. Af den grund og på baggrund af EU-praksis var det ikke nødvendigt at vurdere, om videreudsendelsen rettede sig mod et nyt publikum.

 

Landsretten fandt herefter, at videreførelsen rettede sig mod et betydeligt og ubestemt antal potentielle modtagere.

 

Under sagen havde Region Midtjylland oplyst, at der løbende befandt sig flere tusinde patienter på regionens hospitaler, hvortil der kom besøgende, pårørende og regionens personale.

 

Landsretten konkluderede derfor, at uanset om der var tale om public service-kanaler, så krævede videreførelsen af TV- og radioudsendelser rettighedshavernes (Copydans) accept. Da de ikke havde denne accept, blev Region Midtjylland idømt at betale 10 mio. kr. i vederlag for sin brug af TV og radio på sine hospitaler samt sagens omkostninger.

 

HjulmandKaptains bemærkninger til sagen

Afgørelsen viser, at uanset om der er tale om public service-kanaler eller kommercielle kanaler, så skal man have rettighedsindehaverens accept, hvis man bruger beskyttede værker, herunder TV - eller radioudsendelser, offentligt.

 

Afgørelsen understreger, at et offentligt hospital på lige fod med en restauration, rehabiliteringscenter, frisør, fitnesscenter, hotel eller en kurbadeanstalt skal have tilladelse, hvis de tilbyder eller giver deres adgang til TV- og radioudsendelser.

 

Står du i en lignende situation, eller har du spørgsmål til beskyttelse af din virksomhed, så er du altid velkommen til at kontakte HjulmandKaptains specialister i immaterialret.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev