Som vi tidligere har gjort opmærksom på, udsender Datatilsynet løbende vejledninger om, hvordan vi som dataansvarlige, databehandlere og registrerede, skal forholde os til de nye databeskyttelsesregler. Datatilsynet har nu udsendt endnu en vejledning i rækken og denne gang handler vejledningen om, hvordan man som arbejdsgiver behandler ansøgeres og ansattes personoplysninger.

I Datatilsynets nyeste vejledning er fokus særligt på arbejdsgiveres behandlingsgrundlag, opbevaringstid og retsgrundlag for videregivelse. Tilsynets vejledninger berører således arbejdsgivers behandling af ansøgeres personoplysninger under et rekrutteringsforløb, herunder behandlingsgrundlaget for ansøgninger, CV, indhentelse af referencer og straffeattest samt opbevaringstiden heraf. Derudover berører vejledningen også arbejdsgivers behandling af ansattes personoplysninger under ansættelsesforholdet, herunder behandlingsgrundlaget for kontrol af medarbejdere (tv-overvågning, GPS-overvågning mv.) samt opbevaringen og videregivelsen heraf.

Datatilsynets vejledning berører ligeledes arbejdsgivers behandling af personoplysninger ved fratrådte medarbejdere, herunder opbevaringstiden efter endt ansættelsesforhold. Som afsluttende bemærkninger opridser Datatilsynet i vejledningens sidste afsnit betingelserne for at blive forpligtet til at udpege en databeskyttelsesrådgiver. Dette er med særligt fokus på de faglige organisationer.

Udover det allerede anførte rummer vejledningen bemærkninger om ansøgere og ansattes rettigheder, en beskrivelse af, hvornår man som arbejdsgiver anses for dataansvarlig samt en pædagogisk oversigt over behandlingsgrundlagene for behandling af de forskellige kategorier af personoplysninger før, under og efter et ansættelsesforhold.

Se nærmere om datatilsynets vejledninger her

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du brug for rådgivning vedrørende behandling af personoplysnigner på ansøgere og ansatte?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.