Ugyldigt samtykke: Hospital får påbud om at fjerne billeder på sociale medier

Nyhed
06.12.2023

Mange offentlige myndigheder og private virksomheder vil gerne bruge billeder af borgere eller ansatte på de sociale medier og hjemmesider. Ofte beder de om samtykke til at offentliggøre billederne, men det kan være problematisk, viser en ny afgørelse fra Datatilsynet.

Datatilsynet har netop offentliggjort en afgørelse om et hospitals brug af samtykke til at offentliggøre billeder af patienter på sociale medier. Patienterne fik betænkningstid, inden de skrev under på samtykket, og patienterne fik desuden mulighed for at godkende opslaget på det sociale medie inden offentliggørelsen.

Alligevel er samtykket ikke frivilligt og derfor ikke lovligt, lyder det fra Datatilsynet, der har givet hospitalet påbud om at fjerne alle billederne.

 

Ulige forhold mellem patient og hospital

Formålet med at offentliggøre billederne var at give offentligheden indblik i dagligdagen på en hospitalsafdeling. Samtidig ønskede hospitalet at anvende opslagene til at tiltrække nye medarbejdere. Hospitalet havde derfor anvendt såkaldte ”takeovers”, hvor medarbejdere på en afdeling offentliggjorde et opslag hver dag i en uge.

 

Datatilsynet vurderer, at patienter er i en sårbar situation, hvor de er afhængige af den hjælp, som hospitalet kan give dem. Der er derfor et ulige forhold mellem patient og hospital, som kan føre til, at patienten føler sig presset til at samtykke. Hvis det er tilfældet, er samtykket ikke frivilligt og derfor ikke lovligt.

 

Læs afgørelsen fra Datatilsynet her

 

Samme problematik hos både offentlige myndigheder og private virksomheder

Afgørelsen bør give anledning til, at andre offentlige myndigheder og private virksomheder overvejer brugen af samtykke, når der offentliggøres opslag på sociale medier og hjemmesider, hvor borgere eller ansatte kan genkendes. Det vil meget sjældent være muligt at anvende samtykke til offentliggørelse af billeder, hvis der er et ulige forhold mellem parterne.

 

I forholdet mellem den offentlige myndighed og borgeren, er forholdet ulige, fordi borgeren er afhængig af myndigheden. Det er hos den offentlige myndighed, at vi får passet vores børn, sender vores børn i skole, får vurderet om vi er berettiget til offentlig forsørgelse eller tilskud, får tildelt hjemmehjælp eller plejehjemsplads og meget andet.

 

Hos den private virksomhed – og offentlige myndighed – er forholdet mellem ansat og arbejdsgiver ulige, fordi det er arbejdsgiveren, der bestemmer, om man fortsat skal være ansat, stige i løn, tildeles udviklingsmuligheder og i det hele taget styrer, planlægger og bestemmer over arbejdsopgaverne.

 

For både borgere og ansatte er der derfor et afhængighedsforhold, der meget hurtigt kan medføre, at det ikke er muligt at give et samtykke, der reelt er frivilligt. 

 

HjulmandKaptain anbefaler

Hos HjulmandKaptain anbefaler vi, at både offentlige myndigheder og private virksomheder som udgangspunkt undlader at bruge samtykke til at offentliggøre billeder af borgere og ansatte på sociale medier og hjemmesider. I stedet kan der tages billeder uden personer, eller hvor personerne ikke kan genkendes.

Det er i nogle tilfælde også muligt at anvende kontrakt som hjemmel. Det kræver dog, at der gives en reel modydelse, og at modydelsen ikke får karakter af en omgåelse af samtykket.

 

En anden mulighed er at anvende modelbilleder og dermed undgå, at borgere og ansatte optræder på billederne.

 

Lad HjulmandKaptains specialister i databeskyttelse hjælpe dig

Har du brug for hjælp til at sikre, at du overholder reglerne i GDPR, så er du altid velkommen til at kontakte vores specialister i databeskyttelse.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev