Kend omfanget af oplysningspligten i GDPR – hvad betyder den for dig, og hvornår er du undtaget?

Nyhed
22.01.2024

Behandler du personoplysninger om andre i dit arbejde? Så er du sikkert klar over, at der følger en række forpligtelser med. Dette omfatter blandt andet pligten til at give en række oplysninger til de personer, du behandler personoplysninger om. Læs med her, og bliv klogere på oplysningspligtens indhold, hvornår og hvem der skal have oplysningerne, samt hvornår du er undtaget for oplysningspligten.

Oplysningspligten skal sikre gennemsigtighed, men hvad indebærer den ellers?
Oplysningspligten indebærer, at du som dataansvarlig skal give en række oplysninger til dem, hvis personoplysninger du behandler.

 

Dette gælder flere aspekter af databehandlingen blandt andet:

 

  • Oplysning om formålet med databehandlingen
  • Oplysning om hvordan du behandler persondata
  • Oplysning om hvor længe du opbevarer persondata

 

Oplysningspligten – og de øvrige rettigheder – er med til at sikre gennemsigtighed og forudberegnelighed for de personer, hvis personoplysninger du behandler. Oplysningspligten er derfor også en forudsætning for, at de registrerede kan benytte sig af deres øvrige rettigheder herunder indsigtsretten.

 

Hvordan opfylder du oplysningspligten?
Der er ingen formkrav til, hvordan du skal opfylde forpligtelsen, men oplysningerne skal adskilles fra andre typer af oplysninger – f.eks. dine salgs- og leveringsbetingelser – og oplysningerne skal være letforståelige.

 

Derudover afhænger oplysningspligtens indhold og omfang af, om du indsamler oplysninger hos den registrerede selv, eller om du indsamler oplysninger hos andre. Det kunne være en offentlig myndighed, læge, forsikringsselskab eller andre steder.

 

Hvornår skal oplysningerne sendes til de registrerede?
Når personoplysninger indsamles hos den registrerede, skal du samtidigt med, at du indsamler personoplysningerne, sende de oplysninger, der er omfattet af oplysningspligten.

 

Hvis du modtager personoplysninger via e-mail, kan du f.eks. som autosvar sende oplysningerne, eller hvis du indsamler personoplysninger via en hjemmeside eller en app, kan du have en pop-up-besked, infoboks eller lignende, hvor du angiver oplysningerne om din behandling.

 

Når oplysninger ikke indsamles hos den registrerede men hos andre, så skal du give informationerne så tidligt som muligt efter indsamlingen.

 

”Så tidligt som muligt” afhænger af omstændighederne, men som tommelfingerregel skal oplysningerne sendes senest på tidspunktet for den første kommunikation med den registrerede. Er personoplysningerne indsamlet og bestemt til videregivelse til en anden, gælder det tidspunkt, hvor personoplysningerne videregives første gang.

 

I alle tilfælde skal oplysningspligten dog være opfyldt senest inden for én måned.

 

Hvornår og i hvilket omfang er du fritaget for oplysningspligten?
I en række tilfælde er du undtaget for at sende oplysningerne til de registrerede. Omfanget af undtagelserne afhænger dog igen af, om personoplysningerne er indsamlet hos den registrerede selv eller hos andre.

 

Er personoplysningerne indsamlet hos den registrerede, er der to undtagelser:

  • Den første undtagelse er, at du ikke behøver at sende oplysningerne, hvis den registrerede er bekendt med oplysningerne. Her gælder der dog en formodningsregel om, at den registrerede ikke er bekendt med oplysningerne, hvorfor du derfor skal være helt sikker på, at den registrerede faktisk er bekendt med oplysningerne.

 

Hvis du er usikker, så send oplysningerne.

 

  • En anden undtagelse findes i den danske databeskyttelseslov, hvorefter det gælder, at opfyldelse af oplysningspligten ikke gælder af hensyn til private interesser – herunder hensynet til den pågældende selv eller af hensyn til offentlige interesser (statens sikkerhed, forsvaret, mv.).

 

Et eksempel på, hvornår private interesser gør sig gældende, er f.eks., hvis der er tale om meget belastende oplysninger for den registrerede.

 

Er personoplysningerne ikke indsamlet hos den registrerede, kan der gøres flere undtagelser:

  •  Hvis den registrerede allerede er bekendt med oplysningerne
  • Hvis det er umuligt eller vil kræve en forholdsmæssig stor indsats at sende oplysningerne
  • Hvis oplysningspligten vil hindre opfyldelsen af formålene med behandlingen
  • Hvis indsamling eller videregivelse er fastsat i EU-ret eller efter national ret
  • Hvis oplysningerne skal forblive fortrolige som følge af tavshedspligt fastsat i EU-ret eller efter national ret

Afgørelse fra Datatilsynet: Uddannelses- og Forskningsstyrelsen måtte ikke undlade at opfylde oplysningspligt

 

I slutningen af 2023 udgav Datatilsynet en vejledende udtalelse til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen vedrørende opfyldelse af deres oplysningspligt. Anmodningen vedrørte et spørgsmål om, hvorvidt styrelsen kunne undlade at oplyse forældre om, at oplysninger om deres indkomst behandles med henblik på at udregne uddannelsesstøtte i medfør af SU-loven.

 

Datatilsynets svar hertil var et klart nej med den begrundelse, at SU-loven ikke udtrykkeligt fastsætter en forpligtelse til at indsamle oplysningerne. I bestemmelsen i SU-loven står der blot, at styrelsen ”kan” indhente oplysninger om forældre – og dette er ifølge Datatilsynet ikke et klart nok grundlag.

 

I kravet om udtrykkelighed ligger nemlig, at der skal være tale om en egentlig forpligtelse, ligesom det klart skal fremgå, hvilke oplysninger der skal indsamles eller videregives.

 

Det betyder også, at hvis lovteksten ikke pålægger en faktisk forpligtelse til at indsamle eller videregive personoplysninger, så kan undtagelsen ikke anvendes.

 

Lad HjulmandKaptains specialister i databeskyttelse hjælpe dig
Har du brug for hjælp til at sikre, at du overholder gældende GDPR-regler, eller har du spørgsmål til, hvordan oplysningspligten gør sig gældende i lige præcis dit arbejde, så er du altid velkommen til at kontakte vores specialister i databeskyttelse. Vi vil altid gerne hjælpe dig.

 

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev