Cookie-påbud til Meta og Google

Nyhed
15.11.2023

Digitaliseringsstyrelsen har udstedt påbud til både Meta, der ejer Facebook, og Google for overtrædelse af cookiebekendtgørelsens krav om samtykke.

Senest den 27. november skal Meta og Google sikre, at brugerne af deres hjemmeside kan give et lovligt samtykke til virksomhedernes cookies på da.dk.facebook.com og google.dk. Det har de to virksomheder netop fået et påbud om fra Digitaliseringsstyrelsen, der håndhæver reglerne i cookiebekendtgørelsen.

De to hjemmeside blev udvalgt til tilsyn, fordi de begge har mange besøgende.

 

Både Meta og Google har haft mulighed for at afgive høringssvar, og det er på baggrund af disse, at Digitaliseringsstyrelsen nu har givet virksomhederne fire uger til at rette op på manglerne.

 

Du kan læse afgørelserne her 

 

Skal sikre brugerne fyldestgørende information

Digitaliseringsstyrelsen har lagt vægt på, at alle brugere af de to hjemmesider skal have fyldestgørende information om de cookies, som hjemmesiderne anvender, inden de eventuelt giver samtykke.

Det betyder, at virksomhederne skal sikre, at samtykket til cookies er opdelt efter overordnede formål. Det skal altså være muligt at sig ja til noget og nej til andet.

 

Virksomhederne skal sikre, at brugerne kan trække deres samtykke til cookies og lignende teknologier tilbage, og at denne mulighed er tydeligt markeret på hjemmesiderne.

 

Sidst, men ikke mindst, har Digitaliseringsstyrelsen givet påbud om at oplyse om samtlige cookies og lignende teknologier på en måde, så brugerne kan forstå, hvad der gives samtykke til.

 

Se Datatilsynets vejledning om samtykke her 

 

Krav om samtykke

Når en virksomhed eller fysisk person opretter en hjemmeside og ønsker at sætte cookies på brugeres digitale enhed, så er det et krav i cookiebekendtgørelsen, at brugeren har givet samtykke til sådanne cookies. Kravet til samtykket er det samme, som kravene i GDPR. Det betyder, at det skal være frivilligt, specifik og informeret.

 

Du finder cookiebekendtgørelsen her 

 

Ifølge Digitaliseringsstyrelsen var det ikke tilfældet med de samtykker, som brugerne blev præsenteret for hos Facebook og Google. 

 

Anfægter Digitaliseringsstyrelsens kompetence

Digitaliseringsstyrelsen oplyser, at Google har anført, at styrelsen ikke har kompetence til at føre tilsyn med virksomhedens overholdelse af cookie-reglerne på hjemmesiden og dermed heller ikke har kompetence til at træffe en afgørelse, fordi hjemmesiden Google.dk udbydes af Google Ireland Limited. Det er derfor Googles opfattelse, at virksomheden ikke skal efterleve reglerne i Danmark, men alene reglerne, som de er implementeret i Irland.

 

Dette afviser Digitaliseringsstyrelsen med henvisning til, at Google er etableret i Danmark.

 

Ændring er ikke tilstrækkelig

Det var Erhvervsstyrelsen, der påbegyndte tilsynet med Facebooks og Googles overholdelse af cookiebekendtgørelsen i efteråret 2022. Siden er ansvarsområdet flyttet til Digitaliseringsstyrelsen.

I afgørelsen oplyser Digitaliseringsstyrelsen, at både Google og Meta inden afgørelserne blev truffet har ændret i deres opsætninger, men at dette fortsat ikke er tilstrækkeligt til at overholde kravene.

 

Ændringerne handler om udvidelse af samtykket, så brugerne har flere muligheder at vælge imellem, ligesom virksomhederne har gjort det lettere at genbesøge samtykket og dermed lettere at ændre det.

 Digitaliseringsstyrelsen mener dog ikke, at ændringerne er tilstrækkelige til at leve op til kravet om, at det skal være lige så let at trække samtykket tilbage, som det er at give samtykket.

 

Digitaliseringsstyrelsen slår i afgørelserne desuden fast, at Google og Meta skal oplyse brugerne om alle de cookies og lignende teknologier, der anvendes, og at dette skal gøres på en måde, så gennemsnitsbrugeren kan forstå det. Google giver eksempler på cookies på dansk, men den fulde liste over cookies findes kun på engelsk, og det er ikke godt nok, mener styrelsen.

 

Oplysningerne skal desuden være let tilgængelige, hvilke Digitaliseringsstyrelsen heller ikke mener er tilfældet.

 

Meta og Google har nu fire uger til at klage over afgørelsen til Teleklagenævnet.

 

Har du brug for hjælp til cookies eller GDPR?

Ejer du en hjemmeside, hvor der sættes cookies? Så tag fat i HjulmandKaptains specialister i databeskyttelse og få hjælp til at sikre, at din hjemmeside overholder både cookiebekendtgørelsen og GDPR. 

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev