Står du med et sikkerhedsbrud? Vores advokater kan hjælpe dig

Brud på persondatasikkerheden sker i alle organisationer. Det er derfor vigtigt, at din organisation har en plan for, hvordan sikkerhedsbrud håndteres, både når bruddet konstateres og i det efterfølgende arbejde.

Alle brud på persondatasikkerheden skal registreres, så du kan dokumentere, at du har håndteret dem korrekt. Uanset om det er et brud, der er anmeldt til Datatilsynet eller ej.

 

Hos HjulmandKaptain kan vores specialister i databeskyttelse hjælpe dig igennem hele processen.

 

Vi kan hjælpe dig med:

  • At vurdere, om bruddet skal anmeldes til Datatilsynet
  • At anmelde bruddet til Datatilsynet
  • At underrette registrerede
  • At følge op på bruddet for at sikre, at et lignende brud ikke kan ske igen

 

Håndtér sikkerhedsbrud korrekt og effektivt med en skabelon til dokumentationsarbejdet

Vores specialister har udarbejdet en skabelon, som gør det muligt for dig at dokumentere sikkerhedsbrud og din efterfølgende håndtering af bruddet.

 

Når du anvender skabelonen, får du sat dokumentationsarbejdet i system og sikrer, at alle involverede tildeles konkrete opgaver gennem hele processen. Derudover sikrer du, at du lever op til kravene i GDPR. Med skabelonen er du også sikker på at få fokus på de opgaver, du er nødt til at løse, så et lignende brud ikke sker igen.

Få en skabelon til dokumentationsarbejdet

 

Når du køber vores skabelon til håndtering af sikkerhedsbrud, modtager du:

  • Skabelon til håndtering af sikkerhedsbrud
  • Skriftlig vejledning
  • 30 minutters vejledning via Teams med en af vores specialister i databeskyttelse

 

Du får dermed udover skabelonen også vejledninger til, hvordan du udfylder skabelonen korrekt, så du trygt kan gå i gang med arbejdet.

 

Prisen for skabelonen inkl. 30 minutters vejledning er 3.500 kr. ekskl. moms.

Manglende dokumentation kan medføre sanktioner
Det er et krav fra Datatilsynet, at du kan fremvise dokumentation for, at din organisation har lært af sikkerhedsbruddet og sikret, at et lignende brud ikke sker igen.

 

Kan du ikke fremvise dokumentation for fornuftige overvejelser og eventuelle handleplaner, så kan din organisation risikere en bøde eller en anden sanktion. Du risikerer også, at din organisation fortsat er i risiko for nye sikkerhedsbrud, fordi procedurerne ikke er blevet optimeret og gennemgået sikkerhedsmæssigt. Det kan give dårlig omtale og manglende tillid fra kunder og samarbejdspartnere.

 

Vores skabelon kan hjælpe dig med både at sætte håndteringen af sikkerhedsbrud i system, sikre dokumentation og udarbejde nye procedurer, der skal beskytte din organisation fremover.

Din fortegnelse kan være et vigtigt redskab, når der sker sikkerhedsbrud

 

Sker der et sikkerhedsbrud, kan din fortegnelse være et vigtigt redskab, som du kan støtte dig til. Det er et lovpligtigt dokument, og vi hjælper dig gerne med at udarbejde en fortegnelse eller optimere og kvalitetssikre din eksisterende. Du kan læse mere om vores rådgivning om fortegnelser her

Lad vores advokater med speciale i databeskyttelse hjælpe dig

Et sikkerhedsbrud kan give anledning til mange usikkerheder, og det vil vi gerne hjælpe dig med enten helt at undgå eller at løse, hvis uheldet har været ude.

 

Du er derfor altid velkommen til at kontakte vores specialister i databeskyttelse, uanset om du har brug for rådgivning i forbindelse med et konkret sikkerhedsbrud, har spørgsmål eller ønsker at sikre dig selv bedre med vores skabelon til håndtering af sikkerhedsbrud.

Skal du med til GDPR-dag 2024?

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev