Hærvejsmotorvejen

Hærvejsmotorvejen har haft massiv omtale i medierne de seneste år, og der har været stor usikkerhed om den konkrete linjeføring af motorvejen. Med den nye infrastrukturplan for 2035, som blev offentliggjort i juni 2021, er en del af linjeføringen klarlagt.

Der er i den politiske aftale enighed om, at der skal etableres en motorvej på strækningen Give-Billund, og på strækningen fra Løvel nord for Viborg til Klode Mølle nord for Bording. Dette kaldes også de to første etaper af en ny midtjysk motorvej.

 

Du kan læse mere om den vedtaget intrastrukturplan for 2035 her

 

Hvad kan du gøre som lodsejer, hvis du er berørt af hærvejsmotorvejen?

De borgere som bor i umiddelbar tilknytning til motorvejen, vil blive påvirket, enten på grund af, at det vil det være nødvendigt at ekspropriere en række ejendomme, det vil sige, at en gruppe tvinges til at afstå deres ejendomme, ligesom en stor gruppe af borgere også vil opleve forøget støj og visuelle gener.

 

I forbindelse med en kommende ekspropriation er det afgørende, at der udvises rettidig omhu – både af Anlægsmyndigheden, men også af de borgere, der bliver berørt. Det ses desværre alt for tit, at berørte parter først gør indsigelser mod projektet sent i processen, hvor det er svært at påvirke beslutningsgrundlaget for projektet.

 

Hold dig opdateret på seneste nyt om ekspropriation

Hos HjulmandKaptain har vi omfattende erfaring med ekspropriation, og er involveret i nogle af de største anlægsprojekter i Danmark. Du kan læse mere om disse her

 

Vi kan derfor hjælpe dig i den kommende tid, hvad enten du står til at blive eksproprieret eller til at opleve gener som nabo til anlægsprojektet.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev