Databeskyttelsesrådgiver

Mangler din organisation en databeskyttelsesrådgiver (DPO)?

Hvem skal varetage DPO-rollen?
Efter persondataforordningen skal offentlige myndigheder og organer udpege en databeskyttelsesrådgiver (DPO). Den udpegede DPO skal have ekspertise inden for databeskyttelsesret og være uafhængig. Persondataforordningen indeholder en række sanktioner, hvis en myndighed ikke behandler DPO`en efter forskrifterne.

En DPO må gerne udføre andre opgaver hos myndigheden, men dette kan være en udfordring, idet der kan opstå en risiko for, at opgaverne konflikter med DPO-rollen. Myndigheden skal i så fald sikre, at der ikke opstår en interessekonflikt. Der er ligeledes krav om en funktionsadskillelse mellem DPO`en og det personale, som har vedtaget de gældende persondatapolitikker.

DPO-rollen kan udføres af en ansat, men det er også en mulighed at outsource opgaven efter en tjenesteydelseskontrakt.

Hos HjulmandKaptain kan vi tilbyde at løse opgaven som DPO efter tjenesteydelseskontrakt. Hør nærmere i videoen, hvor vi fortæller om, hvordan vi kan varetage DPO-rollen i din organisation.

Hov, hvis du gerne vil se denne video, skal du ændre i dit cookiesamtykke. Åbn cookievælger og accepter marketing-cookies. Åben cookievælger

 

Vi vil tage udgangspunkt i de formelle krav og regler for DPO`ens virke, men derudover vil vi naturligvis tage mest mulig hensyn til myndighedens ønsker og behov. Det er vigtigt for os, at der med respekt for uafhængighedskravet skabes tillid mellem DPO`en og den offentlige myndighed, idet vi tror på, at det giver det bedste samarbejde om at sikre overholdelse af persondatalovgivningen hos myndigheden.

Fordelen ved at outsource DPO-rollen er, at funktionen kan indkøbes på deltid, og derudover at ingen (formentlig) vil stille spørgsmål til uafhængigheden og funktionsadskillelsen. En yderligere fordel er, at flere myndigheder kan indkøbe funktionen i samarbejde, hvilket dels vil nedbringe omkostningerne og dels kunne bidrage til erfaringsudveksling.

Der vil fra vores side blive koblet én bestemt person på som DPO, men denne person vil have mulighed for at trække på en lang række kompetencer, når dette er relevant.

Vi vil gerne redegøre nærmere for idéen på et møde. Såfremt din organisation er interesseret i vores løsning, kan vi i forlængelse af mødet udarbejde et konkret tilbud.

Kundeudtalelse

I Hjørring Kommune valgte de tilbage i 2018 en ekstern DPO, og den beslutning har de ikke fortrudt. Læs kundeudtalelsen her

Martin Sort Mikkelsen, Stabschef, Økonomi- og Personaleforvaltningen i Hjørring Kommune, udtaler blandt andet: 

”Vi ved, at vi har en DPO, der er 100% inde i reglerne og kan inddrage erfaringer fra lignende problemstillinger i lignende organisationer og omsætte det til konkrete råd. Hvis vi skulle have DPO-rollen internt, ville det kræve mange ressourcer til løbende efteruddannelse og opkvalificering, og derudover er der en troværdighed i at have en ekstern DPO, som holder øje med, at vi overholder reglerne”.

Kontakt

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Mangler din organisation en databeskyttelsesrådgiver (DPO)?

Vi kan tilbyde at løse opgaven som DPO efter tjenesteydelseskontrakt

Udfyld felterne, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her