29. sep 2020

Forlængelse af sygedagpengeordning for medarbejdere og pårørende i risikogruppen for Covid-19

29. sep 2020
Folketingets partier har d. 10. september 2020 vedtaget at forlænge ordningen for medarbejdere i den særlige risikogruppe for Covid-19 og deres pårørende året ud. Ordningen ville oprindeligt have været udløbet den 31. august 2020, men efter en hastebehandling i Folketinget blev det besluttet af et flertal af Folketingets partier at lade ordningen fortsætte til og med den 31. december 2020.

Ordningen fortsætter i sin nuværende form

I forbindelse med vedtagelsen blev det besluttet, at ordningen fortsætter i sin nuværende form og under samme betingelser som den nuværende ordning.

Med ovenstående i erindring bør det derfor påpeges, at det fortsat er en forudsætning for den udvidede adgang til sygedagpenge, at medarbejderens egen læge har vurderet, at medarbejderen eller den pårørende er i risikogruppen. Herudover er det fortsat en betingelse for brugen af ordningen, at sygedagpenge er aftalt med arbejdsgiver.

Selvom ordningen således giver de medarbejdere i risikogruppen, der stadig har vanskeligheder ved at møde fysisk på arbejde, mulighed for fortsat at blive hjemme med sygedagpenge, vil muligheden stadig bero på en konkret vurdering af den enkelte arbejdsplads og medarbejder.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer

Personkredsen, der er omfattet af den udvidet sygedagpengeregel, bygger grundlæggende på Sundhedsstyrelsens gældende retningslinjer for, hvilke personer der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med Covid-19 og Sundhedsstyrelsens anbefalinger for personer, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med Covid-19.

Da det er den samme gruppe af medarbejdere, der er undtaget fra at møde på arbejde, og idet Sundhedsstyrelsen allerede tidligere har meldt ud, at det er muligt for mange, der er i risikogruppen, at vende retur på arbejdspladsen uden at risikere et langvarigt sygdomsforløb, sigter ordningen fortsat primært mod dem, der befinder sig i helt ekstraordinære situationer.

Medarbejdere, der er omfattet, forlænges uanset revurderingstidspunkt

Sygedagpengeretten for personer, der er omfattet af ordningen, forlænges frem til ordningens slutdato den 31. december 2020, uanset om personen rammer revurderingstidspunktet, hvor vedkommende efter de almindelige regler ville kunne overgå til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

Herudover bør det bemærkes, at medarbejdere, der bliver ledige undervejs, kan fortsætte på sygedagpenge til udløbet af perioden. Fleksjobansatte på ny ordning, der bliver ledige, mens de er omfattet af de nye bestemmelser, vil ligesom efter gældende regler overgå til ledighedsydelse.

Er du i tvivl om, hvordan den nye udvidet sygedagpengeregel kan benyttes, så er du altid velkommen til at kontakte vores specialister i HR-/Ansættelsesret.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du spørgsmål til sygedagpengeordningen ifm. Covid-19?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her