Hvilke regler gælder om ferie og feriefridage?

Lønmodtagere har krav på 5 ugers ferie i overensstemmelse med ferielovens bestemmelser. Det betyder, at en lønmodtager enten har krav på ferie med løn og ferietillæg eller feriegodtgørelse. Loven bestemmer, om lønmodtageren har krav på det ene eller det andet.

Det skal anføres i ansættelseskontrakten, hvorvidt lønmodtageren har krav på ferie med løn og ferietillæg eller feriegodtgørelse. Anføres det ikke, risikerer du som arbejdsgiver at skulle betale en godtgørelse efter ansættelsesbevisloven. Du kan læse mere om ansættelseskontrakter her

 

Ferie optjenes i kalenderåret. Det kaldes optjeningsåret. Den optjente ferie kan afholdes fra den 1. maj i det år, der følger efter optjeningsåret, til og med den 30. april det følgende år. Denne periode kaldes ferieåret.

Den 1. september 2020 trådte en ny ferielov i kraft. Det betyder, at man fremover kan afholde ferie samtidig med, at den optjenes. Du kan læse mere om den ny ferielov her

 

Som lønmodtager har man krav på 5 ugers ferie. Mange har en såkaldt 6. ferieuge eller feriefridage. Den 6. ferieuge er ikke et lovkrav, men er noget man enten har aftalt individuelt i det konkrete ansættelsesforhold, eller også kan det følge af en for ansættelsen gældende overenskomst. Følger det ikke af en overenskomst, har en lønmodtager ikke krav på en 6. ferieuge.

 

Som arbejdsgiver har du visse muligheder for at fravige ferielovens regler, og for så vidt angår eventuelle feriefridage (den 6. ferieuge) har man, medmindre feriefridagene følger af en overenskomst, aftalefrihed.

 

Lad vores specialister i ansættelses- og arbejdsret hjælpe dig

Kontakt derfor HjulmandKaptain HR-Ansættelsesret for at høre, hvordan du i din virksomhed kan optimere dine ansættelseskontrakter i forbindelse med ferie og feriefridage.

Sygdom og ferie - Hvornår er der ret til erstatningsferie?

 

Er en lønmodtager syg, når ferien begynder, har lønmodtageren ikke pligt til at begynde ferien.

 

Hvis en lønmodtager, der har optjent 25 dages ferie, bliver syg under ferien, har lønmodtageren mod lægelig dokumentation ret til erstatningsferie efter 5 sygedage under ferie i ferieåret. Har lønmodtageren optjent mindre end 25 dages ferie, har lønmodtageren ret til erstatningsferie efter et forholdsmæssigt færre antal sygedage.

 

Lønmodtageren opnår først ret til erstatningsferie fra den dag, hvor lønmodtageren meddeler sygdommen til arbejdsgiveren.

 

Har du som arbejdsgiver spørgsmål vedrørende reglerne for sygdom under ferie, er du velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev