Den ny ferielov – Er din virksomhed parat?

Nyhed
24.04.2019

Den ny ferielov, som træder i kraft den 1. september 2020, ændrer på et af de helt grundlæggende principper i den eksisterende ferielov – nemlig princippet om forskudt ferie.

Efter den eksisterende ferielov optjener man ret til betalt ferie i kalenderåret (optjeningsåret). Den optjente ret til betalt ferie kan efterfølgende afholdes fra den 1. maj i det år, der følger efter optjeningsåret, til den 30. april det følgende år.

 

Princippet om forskudt ferie har betydet, at der for nye på arbejdsmarkedet kan gå helt op til 16 måneder, førend man har ret til betalt ferie.

 

Den ny ferielov

Den ny ferielov indfører samtidighedsferie, og det betyder, at man forlader princippet om optjening af ret til betalt ferie i en periode til afholdelse i en efterfølgende periode.

 

Med den ny ferielov er optjeningsåret sammenfaldende med ferieåret, og fra lovens ikrafttræden opererer man fremover alene med begrebet ”ferieåret”. Ferieåret vil fremadrettet gå fra den 1. september til 31. august, og man optjener ret til 5 ugers betalt ferie i ferieåret. Der optjenes fortsat 2,08 dage for hver måneds ansættelse.

 

Ferien kan/skal afholdes i ferieåret og i de 4 måneder, som følger efter ferieårets udløb. Perioden ferieåret plus de yderligere 4 måneder kaldes ”ferieafholdelsesperioden”.

 

Lønmodtagere har ret til at afholde mindst 4 ugers ferie i ferieåret, ligesom lønmodtagere har ret til at afholde mindst 3 ugers hovedferie i hovedferieperioden, som også fremadrettet er fra den 1. maj til udgangen af september måned.

 

Overgangsordning

Ferie optjenes efter de nugældende regler frem til og med den 31. august 2020.

 

Ferie optjent fra den 1. september 2019 til og med den 31. august 2020 indefryses, mens ferie optjent fra den 1. januar 2019 til og med den 31. august 2019, i alt 16,64 feriedage, afholdes fra den 1. maj 2020 til den 30. september 2020.

 

Den ferie, der er optjent fra den 1. september 2019 til og med den 31. august 2020, og som indefryses, skal indbetales til en nyoprettet fond, Lønmodtagernes Fond for tilgodehavende feriemidler.

 

Som arbejdsgiver skal man senest den 31. december 2020 indberette den ferie og feriebetaling, som er optjent i den førnævnte periode fra den 1. september 2019 til og med den 31. august 2020. Indberetning skal ske for hver enkelt medarbejder. Du kan læse nærmere om arbejdsgiveres indberetningspligt her

 

Som udgangspunkt skal det opgjorte beløb indbetales til fonden, men som arbejdsgiver kan man vælge i stedet at beholde de tilgodehavende feriemidler. Dette skal i så fald meddeles fonden i forbindelse med opgørelse over for fonden.

 

Uanset at loven først træder i kraft den 1. september 2020, har loven allerede virkninger fra den 1. september 2019, jf. ovenfor, og det er derfor vigtigt, at arbejdsgivere allerede nu forbereder sig på den ny ferielov.

 

Kontakt derfor HjulmandKaptain HR-Ansættelsesret med henblik på at få nærmere information om den ny ferielov samt rådgivning vedrørende lovens implementering i virksomheden.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev