Strafferet

Har du brug for en forsvarsadvokat?

Som sigtet eller tiltalt i en straffesag har du i de fleste tilfælde brug for en advokat. Det samme kan være tilfældet, hvis du er forurettet i en straffesag eller er pårørende til en forurettet i en straffesag.

Hos HjulmandKaptain har vi fire advokater, der fungerer som forsvarere og bistandsadvokater i straffesager.

Vores opgave er at give dig det bedste forsvar, og vores forsvar er derfor målrettet, engageret, grundigt, kompetent og effektivt. Vi varetager dine interesser under hele straffesagens behandling i retten og iagttager dine rettigheder under politiets efterforskning af sagen.

Som sigtet i en straffesag kan du få beskikket en forsvarer under visse omstændigheder. Er du sigtet, skal anmodningen om beskikkelse af en forsvarer ske via politiet, eventuelt via vores kontor.

Som tiltalt i en straffesag kan du få beskikket en forsvarer i sager, hvor der er tale om højere straf end bøde samt i sager med en bødepåstand kombineret med en påstand om f.eks. frakendelse af førerretten. Anmodning om beskikkelse af en forsvarer skal sendes til retten og kan ske via vores kontor.

Hvis du er forurettet i en straffesag, eller pårørende til en afdød forurettet i en straffesag, der omfatter en volds- eller en sædelighedsforbrydelse, har du ret til at få beskikket en bistandsadvokat. I andre typer af sager kan du få beskikket en advokat under visse særlige omstændigheder. Henvendelse om beskikkelse af en bistandsadvokat skal som udgangspunkt sendes til politiet og kan ske via vores kontor.

Selvom du ikke opfylder betingelserne for at få beskikket en advokat, har du altid ret til at antage en advokat til at hjælpe dig under straffesagens behandling hos politiet og i retten.

Uanset om du kan få en advokat beskikket eller ej, kan du selv bestemme, hvilken advokat du ønsker. Du er velkommen til at kontakte os med henblik på rådgivning herom – og om dine rettigheder i straffesagen i øvrigt.

Om os

HjulmandKaptains strafferetsadvokater er specialiseret i alle typer straffesager, f.eks. sager om vold, tyveri, økonomisk kriminalitet, færdselssager og særlovsovertrædelser.

Vi har stor erfaring som forsvarere og møder dagligt i både by- og landsret. Vi har derudover et indgående kendskab til straffesagens behandling ved politiet og ved domstolene, idet flere af os tidligere har haft mangeårig ansættelse ved Danmarks Domstole.

Vi repræsenterer dig under alle stadier i sagen - under efterforskningen som mistænkt, ved varetægtsfængsling og som tiltalt under retssagen.

HjulmandKaptains forsvarere beskikkes også jævnligt som bistandsadvokat, hvor vi varetager forurettedes interesser bedst muligt, også i forbindelse med fremsættelse af krav om erstatning.

Kontakt

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du brug for en advokat med speciale i strafferet?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt og senest den følgende hverdag.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her