Sager i Ungdomskriminalitetsnævnet

Ungdomskriminalitetsnævnet behandler sager, hvor børn og unge i alderen 10-17 år er mistænkt eller dømt for kriminalitet. Nævnet træffer afgørelse om foranstaltninger, der kan hjælpe børn og unge til et liv uden kriminalitet.

Hvis du er mistænkt eller dømt for personfarlig kriminalitet, bliver din sag automatisk henvist til behandling i Ungdomskriminalitetsnævnet.

 

Hvis din sag vedrører anden alvorlig kriminalitet, bliver din sag kun behandlet i nævnet, hvis der er risiko for, at du vil begå kriminalitet igen.

 

Du har ret til gratis advokatbistand, hvis du er over 12 år, og sagen vedrører:

  • gennemførelse af en ungefaglig undersøgelse under ophold på institution,
  • indlæggelse på et sygehus eller benyttelse af et børnehus,
  • anbringelse uden for hjemmet,
  • tilbageholdelse under en anbringelse,
  • samvær og kontakt,
  • opretholdelse af en anbringelse uden samtykke,
  • ændring af anbringelsessted.

 

HjulmandKaptains strafferetsadvokater er optaget på Ungdomskriminalitetsnævnets sekretariats liste over advokater til varetagelse af sager i Ungdomskriminalitetsnævnet. Du er velkommen til at kontakte os.

Mangler du advokathjælp?

 

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt og senest den følgende hverdag.

 

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen. Se vores persondatapolitik her

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev