Jens Christian Christensen

Advokat (H), Partner

Kontaktoplysninger
Mobil: +45 4046 3052
Telefon: +45 7221 1749
Beskrivelse

Jens Christian Christensen er en del af HjulmandKaptains afdeling for forsvarere. Jens Christian Christensen beskæftiger sig primært med alle typer straffesager og særlovsovertrædelser, herunder færdselssager, sager om overtrædelse af arbejdsmiljøloven samt skatte-moms-afgiftsstrafferet. Desuden beskikkes Jens Christian Christensen som bistandsadvokat for forurettede i straffesager.

Jens Christian Christensen har siden 1986 af Retten i Hjørring været antaget til at føre sager med fri proces i Hjørring retskreds og i Vestre Landsret. Jens Christian Christensen har møderet for landsret og Højesteret og møder jævnligt i straffesager i landsretten.

Jens Christian Christensens beskæftiger sig ligeledes med familieretlige sager og tvangsfjernelsessager.

Jens Christian Christensen har gennem 32 år været indehaver af Advokaterne på Torvet i Sæby og har siden oktober 2017 været en fast del af HjulmandKaptains afdeling for forsvarere.

Primære arbejdssted Hjørring

Kontaktoplysninger

Mobil

+45 4046 3052

Telefon

+45 7221 1749

Mail

Lone Christiansen

Advokatsekretær

Telefon
Mail